Een hartenkreet om een opwekking

Dr. Peckham ziet wereldwijde beweging rond het thema geestelijke opleving Het onderwerp opwekking zit wereldwijd in de lucht. De Schotse baptist dr. Colin Peckham kan het weten, want hij reist voor dit thema de hele wereld rond. Peckham is spreker tijdens een meerdaagse conferentie over opwekking in Ambt-Delden. "De voorheen bevoorrechte westerse landen schieten tekort en God vertrekt naar andere landen. Het Westen is als een rots geworden, maar ook deze rots begint te breken." Volgens dr. Peckham is er sprake van een "wereldwijde beweging" rond het thema opwekking. "De oorzaak daarvan is dat christenen in het Westen er steeds meer van overtuigd worden dat we de levende godsdienst missen. Als God niet met Zijn kracht overkomt, zal de sterke daling van het aantal kerkleden eindigen in een ramp voor de kerk in de westerse wereld. In het Westen, in Australië, Nieuw-Zeeland, Europa en Noord-Amerika is een ontstellend geestelijk verval en morele ontaarding gaande." Een andere reden voor het verlangen naar een hernieuwde uitstorting van de Heilige Geest is het besef dat God met grote kracht werkt in landen als China, Zuid-Amerika en Afrika, aldus Peckham. "Als God daar werkt, waarom zou Hij het ook niet hier kunnen doen, zo vragen velen zich in het Westen af. En we weten ook dát God in het Westen gewerkt heeft. In de achttiende eeuw vond in Engeland een machtige gebeurtenis plaats waarbij velen tot Christus kwamen en er een geestelijke ramp, zoals die in het revolutionaire Frankrijk plaatshad, werd voorkomen. Mensen verlangen terug naar de grote opwekking van 1858 in Amerika, naar die van 1859 in Engeland, en bidden dat de Heere opnieuw zal werken. De vele literatuur over opwekking heeft het verlangen naar een nieuwe uitstorting van de Geest aangewakkerd." Rots "Terwijl er wereldwijd oplevingen te constateren zijn, is Europa echter zo hard als een rots", stelt Peckham. "Ondanks alle gebeden en conferenties heeft God Zijn Geest niet uitgestort zoals Hij dat in het verleden zo krachtig heeft gedaan in Europa. Ik denk vooral aan de Reformatie, het piëtisme en het puritanisme. In de vroege achttiende eeuw gaf de grote beweging in Herrnhut onder graaf Zinzendorf de aanzet tot de grootste zendingsbeweging die de wereld ooit heeft meegemaakt." Peckham suggereert dat de toegenomen financiële en materiële welvaart de christenheid in het Westen innerlijk heeft uitgehold. "De twee verschrikkelijke oorlogen in Europa hebben mensen van God afgekeerd. Velen hebben het christendom verworpen en de secularisatie sloeg als een golf over Europa. De mensen hebben zich tegenover God verhard of hingen slechts in naam het christendom aan. Er is een sfeer van onverschilligheid, agnosticisme en atheïsme ontstaan, en die is bijzonder moeilijk te doorbreken." De teloorgang van de kerk in grote delen van het Westen is grotendeels toe te schrijven aan vrijzinnige predikanten, zo stelt Peckham. "Ze hebben hun gepolijste preken lief, maar realiseren zich niet dat veel van deze preken, met al het ware dat erin te vinden is, feitelijk dood zijn. De gemeenteleden zijn niet geïnteresseerd in theologische beschouwingen of hoogdravende frasen, maar willen dat hun ziel wordt gevoed. De predikanten hebben in veel gevallen gefaald, en vervulden niet hun rol als evangelisten en herders." Vrije kerken Het verval van de gevestigde kerken heeft geleid tot de opkomst van vrije groepen. "Daar is een vrijere atmosfeer, een warme gemeenschap, indringend gebedsleven en een eenheid van hart. De grote kerken hebben veel ongeredde mensen in hun kerkbanken. Dat verzwakt de heldere boodschap van het Evangelie. Dit sluit niet uit dat daar nog trouwe dienstknechten zijn die een hart voor God hebben en die ook met kracht en zegen preken. We verheugen ons dat hun bediening gezegend wordt. God werkt waar Hij harten van mensen voor Hem open vindt, in welke kerkelijke situatie ze ook verkeren." De opkomst van de wereldwijde charismatische beweging heeft tot gevolg dat ook de gevestigde kerken over de thematiek van de Geest moeten nadenken, vindt Peckham. "Laten we op een positieve manier aandacht schenken aan de Heilige Geest. De charismatische beweging heeft de dingen erg uit de hand laten lopen. Een tijd geleden werd de Toronto Blessing als een grote opwekking begroet, nu is deze beweging uitgestorven terwijl ze nauwelijks een spoor heeft achtergelaten. Leiders in deze beweging hebben het paard achter de wagen gespannen in hun nadruk op zichtbare tekenen als het bewijs van een opwekking." Bij een opwekking kunnen zeker zichtbare tekenen aanwezig voorkomen, stelt de baptist uit Edinburgh, maar zij zijn niet als zodanig het bewijs van de werking van de Geest. "Opwekking is niet een emotionele opleving, noch resultaat van een succesvolle evangelisatiecampagne. Als God Zijn heiligheid openbaart om van zonde te overtuigen, en Zijn macht om levens te veranderen, dan wijst Hij op de Heere Jezus Christus, Die verhoogd en de enige Koning der kerk is." Bodem bereikt Peckham constateert dat de secularisatie in het Verenigd Koninkrijk het dieptepunt gepasseerd is. "De kerk vindt haar weg langzaam terug, hoewel ze veel van haar invloed heeft verloren. Noord-Ierland heeft nog de meest gezonde spiritualiteit, omdat daar het Evangelie duidelijk wordt verkondigd. Als je iemand in Noord-Ierland vraagt of hij al verlost is, is hij in staat om onderbouwd ja of nee te zeggen. In Engeland weten ze niet eens meer waarover je het hebt." In Wales is de toestand het meest bedroevend. "In Wales vond in 1904 een machtige opwekking plaats; nu is het daar grotendeels geestelijk dood. Nog enkele gemeenten zijn levend en krachtig. Schotland bevindt zich nog steeds in een neerwaartse spiraal. In drie jaar tijd zal naar verwachting 27 procent van de kansels van de Church of Scotland, de nationale kerk, vacant zijn omdat steeds minder mensen geïnteresseerd zijn in het predikantschap. Het klimaat in Schotland is ronduit niet-christelijk. Schotland heeft Gods machtige hand ervaren in het verleden, maar die dagen zijn, droevig genoeg, voorbij." Hoop Toch wil Peckham niet in mineur eindigen. "In Schotland zijn de laatste tijd verschillende organisaties ontstaan die God vragen om een opwekking. Groepen komen weekends bij elkaar om voor een opwekking te bidden. In de Kerk van Schotland is zelfs de helft van de voorgangers evangelicaal en Bijbelgetrouw geworden. Dat kan een wending ten goede geven. Er zijn gemeenten die nu voor het eerst een Bijbelse boodschap horen." Kenmerkend voor de kerk in het Westen is dat er veel kleine groepen ontstaan van mensen die op zoek zijn naar God. "Maar zij hebben geen boodschap meer aan wat de bisschop of het instituut zegt. Zij komen bij elkaar in gebed en bestuderen de Bijbel. Het is de uitdaging voor de kerk om deze groepen te integreren. Ik herinner me een debat tussen Martyn Lloyd-Jones en John Stott in de vorige eeuw. Lloyd-Jones stelde dat we de nationale kerk moesten verlaten en Bijbelgetrouwe gemeenten moesten vormen. Stott keerde zich daar fel tegen en zei dat we juist in deze kerk moeten blijven of ernaar terug moeten. Het werd een flinke botsing." Wie heeft gelijk: Stott of Lloyd-Jones? Alister McGrath poneerde niet lang geleden dat niet de protestanten maar de evangelicals de toekomst hebben. "Maar die evangelicals zijn wel voor een groot deel ín de kerk van Engeland en Schotland terechtgekomen! Ik heb vooral veel verwachting van groepen niet-charismatische christenen die zich momenteel in geheel het Verenigde Koninkrijk inzetten voor de Bijbelse boodschap. Ze vormen netwerken, al dan niet georganiseerd. Er zijn veel mensen op zoek naar God. Ik hoop dat als zij tot geloof komen ze de kerken niet de rug toekeren, maar deze met hun gaven willen dienen en bouwen. God werkt wereldwijd in veel landen, midden in de wereld, maar het Westen heeft vooral een opwekking binnen de kerken zelf nodig." Auteur: K. van der Zwaag ________________________________________ Dr. Colin en Mary Peckham Dr. Colin en Mary Peckham wonen in Schotland. Peckham is geboren in Zuid-Afrika. Hij is zeventien jaar directeur geweest van Faith Mission Bible College in de Schotse hoofdstad Edinburgh, een organisatie waar zendelingen worden opgeleid. Als emeritus heeft hij nu een bediening als rondreizend predikant in Groot-Brittanië. Zijn vrouw Mary is geboren op het Schotse eiland Lewis. Ze is een bekeerde nachtclubzangeres en is door het Woord van God gegrepen tijdens de laatste opwekking in de jaren vijftig op het eiland Lewis. Haar man Colin heeft deze opwekking in het boek "Sounds from Heaven" beschreven. Dit boek bevat ook het verslag van de bekende predikant Duncan Campbell, die eveneens ooggetuige was van deze herleving. Mary werkte ook veertien jaar als zendelinge in Zuid-Afrika. ________________________________________ Bijeenkomsten rond opwekking Stichting Heart Cry (hartenkreet) organiseert van 21 september tot en met 1 oktober een reeks van bijeenkomsten in Nederland over de noodzaak van een opwekking binnen de christelijke gemeente. Vijf internationale sprekers zullen in Nederland tientallen spreekbeurten verzorgen tijdens conferenties en geestelijke verdiepingsavonden. De sprekers zijn dr. Francois Carr uit Zuid-Afrika, dr. Colin en Mary Peckham uit Schotland, ds. John McGregor uit Canada en ds. Ralph Sutera uit de Verenigde Staten. De bijeenkomsten worden in het gehele land gehouden (zie www.heartcry.nl). De belangrijkste conferentie is vanaf morgenavond tot zondagavond in Ambt-Delden (de Kroeze Danne) bij Rijssen. Stichting Heart Cry wil geestelijke toerusting wil geven binnen de kerken, vooral rondom thema's als geestelijke verdieping en herleving (opwekking). "Er is veel gaande in kerkelijk Nederland", zegt voorzitter Arjan Baan uit Nieuw-Lekkerland. "Veel christenen verlangen naar geestelijke verdieping. De grote vraag is: wat is het antwoord op dit verlangen? We hopen dat de plaatselijke gemeenten meer vanuit hun eigen situatie aandacht gaan geven aan de behoefte naar gezond geestelijk voedsel. Laat de plaatselijke gemeente voor de eigen leden conferenties organiseren. Het is erg verheugend dat deze bewustwording binnen de reformatorische kerken op gang komt. We zien bijvoorbeeld dat enkele gemeenten sprekers -soms van buiten het eigen kerkverband- uitnodigen voor een spreekbeurt. De behoefte aan geestelijke verdieping valt ook af te leiden uit het aantal conferentiebezoekers. Met de daggasten erbij verwachten we in Ambt Delden ongeveer 700 conferentiebezoekers."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286