Geestelijke bedekking in Refo-NL doet mij verdriet

Evangelist Arjan Baan stelt vast dat een "geestelijke bedekking" rust op mensen binnen reformatorisch Nederland. "Sommige mensen zijn verblind en kunnen het Evangelie niet begrijpen. Dit is een aangrijpende werkelijkheid van reformatorisch Nederland en dat doet mij heel veel verdriet. Dit is mijn last voor reformatorisch Nederland. Mensen verkeren in een geestelijke bedekking. Baan zegt dat "de Bijbel ons heel duidelijk leert dat we niet geroepen zijn om bekeerlingen te maken, maar om mensen uiteindelijk tot discipelschap te brengen," wijzend op Matteüs 28. Hij herinnert zich een keer in een kerkelijke gemeente te hebben gepredikt waar door de leiding werd gezegd: 'Arjan, wij worstelen in onze gemeente met dorheid en doodsheid. Wij krijgen geen nieuwe avondmaalgangers en er is geen leven in de gemeente. wat zou de oorzaak kunnen zijn?' "Toen heb ik gebeden en een paar maanden later heb ik in de gemeente gepredikt over 2 Korinthiërs 4:4, 'Indien dan nog ons evangelie bedekt is, is het bedekt bij hen, die verloren gaan, ongelovigen, wier overleggingen de god dezer eeuw met blindheid heeft geslagen, zodat zij het schijnsel niet ontwaren van het evangelie der heerlijkheid van Christus, die het beeld Gods is'." "Ik heb afgeschilderd hoe satan ons verblind door middel van materiële leugens - huisje, boompje, beestje - maar ook door theologische leugens - 'als ik maar weet dat ik uitverkoren ben en tranen heb' -. Daarna heb ik het Evangelie aangeboden en de mensen opgeroepen tot geloof en bekering." Later had Baan een "fijn gesprek" met de kerkenraad van deze gemeente. "Toen zeiden ze: 'het was meer een evangelisatiedienst, u heeft het karakter van de eredienst aangetast. We denken dat het toch beter is dat u niet meer bij ons komt preken.' Toen wist ik: 'dit is de juist boodschap. Dit is de geestelijke bedekking en de satan wil niet dat daar de ogen voor open gaan." Spanningsveld Baan: "Aan de ene kant zijn we volkomen afhankelijk van Gods genade, maar aan de andere kant zegt de Bijbel: 'Blijf in Mij en Ik in u en dan draagt u veel vrucht'." Volgens Baan staan deze twee kanten onder een spanningsveld. "In de evangelische kring wordt benadrukt wat de mens moet doen, maar in de reformatorische kring hoor ik veel mensen zeggen: 'God moet alles doen'." Hij benadrukt dat zowel God als de mens hun aandeel hebben inzake discipelschap. Bekijk het interview van Arjan Baan met CIP.nl via de volgende link (video): http://www.cip.nl/nieuwsbericht_detail.asp?id=16977
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286