Genadekracht sterker dan zondemacht

„Genadekracht sterker dan zondemacht” NIEUW-LEKKERLAND - Gods heiligheid en rechtvaardigheid zijn veel strenger dan we denken. Zijn barmhartigheid is echter veel groter dan we denken. We moeten wel beide dingen zeggen, vindt ds. C. Stelwagen. Ds. Stelwagen, hervormd predikant in Elspeet, sprak samen met ds. B. Elshout, predikant van de Heritage Reformed Church in Chilliwack (Canada), tijdens een Bijbelstudiedag van de Stichting Reformatorische Appelavonden (SRA), zaterdag in Nieuw-Lekkerland. Thema was ”Zonde óf genade: welke kracht overwint in jouw leven?”Ds. Elshout stond stil bij de kracht van de zonde. Deze oefent als het ware een magnetische aantrekkingskracht uit op het menselijk hart. De zonde is volgens hem niet alleen te vinden in de brute uitleving in de wereld, maar evenzeer in de vrome kerkmens, al is het daar subtiel. Overwinnaar Ook in het leven van een kind van God blijft de zonde een bittere werkelijkheid. „Juist Gods kinderen komen erachter wat zonde is. Maar zij willen niet meer leven in de zonde. Dat is het verschil met de natuurlijke mens. De oude mens blijft bij een kind van God de oude mens en daarom moet deze gekruisigd worden. De strijd tegen de zonde brengt Gods kind soms tot heilige wanhoop. Er is dan maar één veilige plek: aan de voeten van Jezus Christus.” Golgotha toont de verwoestende kracht van de zonde. Maar ook de overwinnende kracht van de genade, aldus ds. Elshout. „Daarom moest God naar de aarde komen om door Zijn Zoon de macht van de zonde te breken. De gekruisigde Christus is de Triomfator over de zonde en zijn kracht. Elk kind van God is het levende bewijs van de overwinnende kracht van Gods genade. De beleving is dat we meer dan overwinnaars zijn door Christus.” Genade Ds. Stelwagen belichtte de genade vanuit Romeinen 5, vers 20 en 21. „Genade is dat wat God van boven en buiten het Woord in het hart van de mens brengt, niet met kabaal en rumoer, maar als het levendmakende zaad. Dat zaad is Christus. Daar begint het mee, zoals bij Saulus. Wie zou anders zonde en genade leren?” Als God met Zijn genade komt, dan luidt Hij radicaal de doodsklok over ons en leert Hij ons: bij Mij is genade, aldus ds. Stelwagen. „Of dit korter of langer duurt, doet niet ter zake. Wel dat we de dierbaarheid van de Zaligmaker leren kennen. Genade is dat in de nacht van het leven het licht van Gods barmhartigheid over ons opgaat. Genade wijst op het teerste wezen van God.” Evenals ds. Elshout wees hij naar de inwonende kracht van de zonde. Hij noemde daarbij het volgende voorbeeld: iemand die na een hele dag werken thuis komt, wil eigenlijk een kwartier uit de Bijbel lezen, maar pakt liever de krant. „Hoe geestelijker de plicht, hoe meer verzet van het bestaan.” Heilig De genadekracht is echter sterker dan de zondemacht, zo zei ds. Stelwagen. „We hoeven geen kracht in onszelf te zoeken. God kijkt alleen met vreugde naar Zijn Zoon, dáár moet je dus zijn. Hij stootte Zijn Zoon weg, omdat Hij niet wilde dat één vlek op Zijn heilig wezen zou komen. Dat is het mooie van het Evangelie: er wordt niet één deugd van God geschonden.” Een gemeentelid zei hem eens dat hij „zijn hart niet verklaarde.” Ds. Stelwagen wees erop dat ons hart arglistig en dodelijk is. „God bedoelt niet dat óns hart verklaard wordt, maar dat Zíjn hart verklaard wordt. Zijn hart is opengeslagen in Jezus Christus, daar is Zijn genade te vinden. De vrijmoedigheid ligt alleen in het bloed van Christus. Jezus Christus is de Zaligmaker. Niet voor mij? Waarom niet? Ben je te hard, te koud? Hij heeft gezegd: het is volbracht en dat is genade.” Bron: Reformatorisch Dagblad (19-11-2007)
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286