Gezond onderwijs over heiligmaking broodnodig

Veel christenen in ons land kunnen getuigen dat ze vergeving van zonden hebben ontvangen. Minder christenen beseffen echter dat het doel van de rechtvaardiging de heiliging is. Als er daarom op vergeving van zonden geen verlangen naar heiliging ontstaat, is de vraag of er wel echt sprake is geweest van wedergeboorte. De vraag is vaak wat men onder heiligmaking verstaat. Corrie ten Boom zegt hierover: ‘Als je de verlossing van Christus steeds verder in je leven laat doorwerken, en je voortdurend aan Hem overgeeft, zit je in het proces van heiligmaking. Je wordt voor Hem apart gezet, ofwel ‘heilig’ gemaakt.' Drie dingen vallen op in deze uitspraak. 1. Heiligmaking is Gods werk. Hij doet het in ons. 2. De gelovige moet zich voortdurend in volledige overgave aan Hem geven. 3. Heiligmaking is een proces. We worden almeer wie we in Christus mogen zijn. Omdat we van mening zijn dat er in ons land dringend behoefte is aan gezond Bijbels onderwijs over heiligmaking, hebben we een prekenserie over heiligmaking van Ds. Etienne Maritz op deze site geplaatst. God zegene dit onderwijs tot verheerlijking van Zijn kostbare en heilige naam! Kijk hier om de serie te bekijken: www.heartcry.nl/serie-heiligmaking
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286