HeartCry leert geen perfectionisme

De Dordtse vaderen stelden zich op tegenover de optimistische mening dat een mens uiteindelijk de zonde te boven kan komen," schrijft ds. N. van der Want in het kerkblad van de Hersteld Hervormde Kerk. "Deze opvatting zien wij vandaag onder andere terug in de Heart-Cry beweging, die een zogenaamd overwinningsleven voorstaan. In het kort komt het hier op neer: er wordt gezegd dat de rechtvaardiging van de goddeloze wel noodzakelijk is, maar voor het geestelijk leven niet genoeg blijkt te zijn. Er is meer. Met dat 'meer' wordt het werk van de Heilige Geest bedoeld. De Geest geeft meer en wil meer. Dankzij de inwoning van de Heilige Geest is de gelovige in staat het 'vallen en opstaan' achter zich te laten." Volgens Van der Want houdt deze leer verder in dat een gelovige nog wel zondigt, maar dat is incidenteel. "Dat wil zeggen: hij zondigt nog maar af en toe. Het zondigen wordt steeds minder. De praktijk van het overwinningsleven is, dat het steeds beter gaat, van de ene naar de nadere overwinning. Zo is het mogelijk en bereikbaar dat men de zonde hier op aarde overwint. Een christen is in staat in dit leven het perfectionisme te bereiken. Het beangstigende is, dat dit gebeedachtegoed niet alleen te vinden is bij charismatisch ingestelde pinkstergroepen en evangelische gemeenten. Door activiteiten van stichting HeartCry, zoals door geschriften en bijeenkomsten, komen die ideen ook gemeenten van reformatorische signatuur binnen; vooral onder jongeren." Onjuist Arjan Baan, directeur van Stichting HeartCry betreurt de uitlatingen omdat ze niet zouden kloppen. Arjan: "Opnieuw een karikatuur van een dominee uit de Hersteld Hervormde Kerk. Helaas papegaaien heel veel predikanten andere predikanten na, zonder zelf te onderzoeken wat de sprekers bij Heart Cry werkelijk zeggen en leren. Dominee De Boer en dominee Huijgen hebben destijds een brochure over “Heart Cry en het overwinningsleven” geschreven. In deze brochure stonden al veel zaken vermeldt, die eenvoudig niet waar zijn. Deze ‘beruchte’ brochure hebben veel predikanten en kerkenraadsleden uit de reformatorische gezindte toegestuurd gekregen; deze wordt nu beschouwd als een soort nieuw belijdenisgeschrift: 'De anti-Heart Cry leerregels uit de 21ste eeuw'. Er wordt echter geen recht gedaan aan wat werkelijk gezegd en geschreven wordt. "Onze visie op overwinningsleven kunnen/willen we – van harte – verwoorden met kanttekening 64 uit Romeinen 7. 'Ik dank God, namelijk dat Hij mij alrede zover door Christus verlost heeft van de heerschappij der zonde, dat ik nu, hoewel de zonde mij nog aankleeft, nochtans geen gewillige slaaf derzelve meer ben, maar daartegen strijd, en die door Christus' Geest kan overwinnen; gelijk het besluit dan volgt, en het begin van het Rom. 8 medebrengt.' De zonde blijft ons nog aankleven tot onze doodsnik toe. We zijn door wedergeboorte principieel geen slaaf meer van de zonde. We gaan zeer zeker wel strijden tegen de zonden." Hij voegt toe: "Door de kracht van de Heilige Geest van Christus gaan we zonden overwinnen. Dat is Bijbels èn Reformatorisch! Nergens leert Heart Cry perfectionisme. Nergens kan dat op de site gelezen worden. Nergens is dat ooit uitgesproken."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286