Het gaat naar de overwinning toe

"Het gaat naar de overwinning toe” SRA belegt voor de vierde maal ontmoetingsdag SLIEDRECHT - Op de vierde appel- en ontmoetingsmiddag van de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) stond maandagmiddag het thema ”De kracht van Jezus’ bloed” centraal. Ongeveer 800 jongeren en ouderen waren bijeengekomen in de christelijke gereformeerde Bethelkerk in Sliedrecht. „God wil bloed zien. Dat is een hele werkelijkheid”, sprak de plaatselijke predikant, ds. J. P. Boiten. „Maar is God bloeddorstig? Wordt God bevredigd door het zien van leed en ellende? Nee, wanneer Ik het bloed zie, zal Ik u voorbij gaan. Dat heeft alles te maken met het heilig recht. Het gaat om het bloed van het geslachte Lam.” De predikant wees erop dat mensen het recht om te leven zijn kwijtgeraakt door moedwillige afval van God de Schepper. „Dat recht hebben we verbeurd. Ben je het daar nu mee eens geworden?” vroeg hij de aanwezigen. „Begrijp me niet verkeerd, maar het is niet genoeg dat Christus Zijn bloed heeft gestort. Het moet ook aan de deurpost van je hart worden gestreken. Dat is een geloofswerk. Hoe dat gebeurt? Door je zonden te belijden en te smeken om genade. Als God het bloed ziet, ziet Hij geen zonden meer. Zondaars zijn welkom.” „Alle mensen zijn hetzelfde”, vervolgde ds. D. J. Budding, hervormd predikant te Waarder. „Dat lijkt in tegenspraak met wat je ziet. Ieder is toch uniek? Maar er is geen onderscheid. Hitler, Bin Laden. Wil jij in dat rijtje staan? Dat zijn uitermate slechte mensen, denk je misschien. Hoeveel mensen zijn er waar jij op neerkijkt? Maar Gods woord laat zien dat het om jou gaat. Heb je wel eens gezien wat zonde is?” De zaligheid kun je krijgen, benadrukte de predikant. „Alleen maar krijgen. Mensen zeggen: „Je moet maar bidden, ga maar naar de kerk, doe maar dit, doe maar dat.” Maar dat is alleen maar je schuld vermeerderen. Hoe is het met jou? Ben je geborgen, ben je gered?” vroeg ds. Budding. „Dan hoor ik: „Dominee, dat gaat zomaar niet. Ik ben zo slecht, zo zondig. Ik heb wel goede voornemens.” Je moet ophouden met die onzin. Ophouden met denken dat je te slecht bent. Leren geloven dat zelfs al gaat het om de zonden van duizend werelden, je gemakkelijk zalig kunt worden. Niets van mijzelf komt in aanmerking. Geen zucht, geen gebed. Het gaat helemaal buiten jou om. God maakt jou rechtvaardig, om niet. Dan kan het voor iedereen.” Na de pauze sprak ds. W. van Vlastuin, predikant van de Nederlandse hervormde gemeente (in h.v.) van Katwijk aan Zee, over ”Heiliging door Zijn bloed”. „Het bloed is de samenvatting van het hele lijden en sterven”, gaf de predikant aan. „De Bruidegom zal Zijn volk heiligen door Zijn eigen bloed. Geen prijs was te zwaar, geen bloed te veel voor Zijn bruid. Hij heeft wel gehuiverd, maar altijd was er in Zijn hart die gewilligheid, die zelfopofferende liefde.” „Wat is heiligmaking?” vroeg de predikant. „Dat is zien Wie die Bruidegom is. Genoeg aan Hem hebben, en nooit genoeg van Hem krijgen. Het is niet alleen verzoening, maar ook dat de kracht van mijn oude mens gebroken wordt.” De predikant benadrukte dat het onmogelijk is „gemeenschap te hebben met Christus, zonder gemeenschap te hebben aan Zijn lijden. De bruid en de Bruidegom zijn één, ook in smaadheid. Wat heb je liever, geen kruis en geen Gekruisigde? Of is die Gekruisigde je zo dierbaar dat je Zijn kruis erbij wilt nemen?” Evangelist W. A. den Hertog besloot de middag. „Door de kracht van Christus’ bloed worden er overwinningen behaald”, sprak hij. „Is de kracht van dat bloed ook genoeg voor een drievoudige moordenaar? Iemand die z’n gezin heeft vermoord? Voor de grootste der zondaren kan het. Kan ik dat geloven? Eén druppel is genoeg om je te reinigen van een drievoudige moord.” Den Hertog gaf verschillende voorbeelden vanuit zijn werk als evangelist in de gevangenis. „Ik ken een moordenaar. Hij is al vijf jaar een kind van God. Hij mag nu in vrede leven. Het gaat naar een overwinning toe. Daarmee mogen we elkaar bemoedigen.” Bron: Reformatorisch Dagblad - 18 april 2006
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286