Het is nodig geestelijk leven te verdiepen

'Het is nodig geestelijk leven te verdiepen' Door Erik de Bruin ALBLASSERDAM - In het kerkgebouw De Hoeksteen aan de Plantageweg wordt dinsdag 7 september een vervolg gegeven aan de cursus Geestelijke Groei. Ruim tachtig gelovigen van verschillende gezindten komen sinds eind vorig jaar één keer per maand bij elkaar om toegerust en opgebouwd te worden in het christelijk geloof. "Het is basisonderwijs. Als je tot geloof komt word je in feite geestelijk geboren. Daarna maak je een leerproces door. Je groeit naar volwassenheid. God vormt ons naar het beeld van Zijn Zoon", aldus cursusleider Jacques Brunt. Brunt is voorzitter van Stichting Heartcry, een interkerkelijke organisatie die tien jaar geleden het levenslicht zag. “Met één verlangen: dat mensen tot geloof komen in de Heere Jezus Christus", steekt Brunt van wal. "We zijn in dat tijdsbestek explosief gegroeid. Twee keer per jaar organiseren we een conferentie en we houden ook jongerenavonden en studiedagen. Op een gegeven moment stelden we onszelf wel de vraag: hoe nu verder? Wat doe je als je tot geloof bent gekomen? Er was vraag naar praktische en geestelijke toerusting. Mensen willen naast het bijwonen van conferenties en andere activiteiten worden onderwezen in hun eigen woonplaats of in een naburige plaats." 'Kerkbreed belangstelling' Voldoende vragen en verlangens om de koe bij de horens te vatten en een cursusboek samen te stellen. Brunt, die in Alblasserdam woont, haalt met een glimlach aan dat in heel Nederland kerkbreed belangstelling is getoond. "We hebben de ene aanvraag na de ander ontvangen." Waar veel kerken en gemeenten er zelf mee aan de slag gaan, wordt de Alblasserdamse cursus voorgezeten door Brunt. De cursisten worden elke eerste dinsdag van de maand onderwezen. 7 september wordt de draad weer opgepakt. "De cursus duurt twee seizoenen en bestaat in totaal uit 23 lessen. We zijn nu acht lessen onderweg. Het is niet zo dat we in september een nieuwe cursus opstarten, maar wie geïnteresseerd is kan nog wel instromen. Op onze site (zie www.geestelijkegroei.nl, red.) is de stof terug te vinden die in de eerste lessen is behandeld." 'Prioriteiten stellen' Elke les heeft een ander thema. Waar onderwerpen als geloofszekerheid, zondebelijdenis en het lezen van de Bijbel al de revue hebben gepasseerd, komt bijvoorbeeld lofprijzing nog aan de orde en leren de cursisten ook hoe je getuige bent in je eigen omgeving. "Door het onderwijs, maar vooral ook door de omgang met elkaar leer je volharden en prioriteiten stellen. In het bijzonder vraagt deze tijd van ontkerkelijking om toegewijde christenen. Deze cursus zorgt voor extra stimulans. Mensen van verschillende kerken, variërend in leeftijd van 18 tot 75, verdiepen zich samen in het geloof en leggen daardoor een stevige ondergrond. Niet voor niets is de ondertitel van het cursusboek 'Een vast fundament'. Een prettige bijkomstigheid is het stukje kruisbestuiving dat je hiermee tot stand brengt. Het gaat om een interkerkelijk initiatief." Brunt vervolgt: "Ik ben weliswaar kerkelijk opgevoed, maar heb God tien jaar geleden pas echt leren kennen. Sinds mijn bekering ervaar ik dat hoe meer ik over Hem te weten kom, hoe meer mijn leven zich verrijkt en het verlangen groeit om toegewijd aan God te leven. Tegelijk zal ik me altijd een leerling weten aan de voeten van Jezus." Belangstellenden kunnen voor meer informatie of om zich aan te melden contact opnemen met Jacques Brunt via tel. 078-6930383. Mailen kan ook: jacquesbrunt@filternet.nl
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286