Jonge plantjes worden soms keihard vertrapt

Alhoewel er zondag werd bijbelgelezen en gezongen moest Cees Fraanje in z'n jeugd niet zo veel van het christelijk geloof hebben. "Het was zo afstandelijk," vertelt hij. "Ik had voortdurend het idee dat God me in de gaten hield en keek of ik geen verkeerde dingen deed. Ik hoorde om mij heen en in de kerk dat je pas behouden kon worden wanneer je ontzettend veel wroeging over je zonde had. Ze zeiden tegen mij: één ware traan is binnen. Ik lag dan 's avonds op bed en was van plan om uit de kelder uien te halen, die te gaan schillen en de uien onder mijn ogen te houden, dan zou ik immers gaan huilen en misschien wilde God mij dan wel bekeren. Zulke vreemde gedachten had ik. Toen ik in die periode mijn vrouw leerde kennen hoorde ik iets heel anders van haar en van de predikant in haar kerk. De predikant zei: 'wij denken vaak dat wij wel gered willen worden, maar dat God het niet wil, terwijl het juist andersom is.' In die periode daarna kreeg ik geloofszekerheid, mede door het getuigenis van mijn vrouw. God kwam heel dichtbij. Ik was toen negentien." Vandaag de dag is Cees leraar lichaamsbeweging op een middelbare school in de Biblebelt. Hij vertelt jongeren over Jezus Christus en getuigt van Hem. Ik moet daarin ook nog veel leren en soms maak ik daarin fouten. Echter er gebeuren ook hele mooie dingen. "Veel van de jongeren op school hebben geen geloofszekerheid. Ze hebben vaak het idee dat ze naar de hel gaan en dat ze waarschijnlijk niet 'bekeerd zullen worden'. Die theologie is een werk van de satan. Het begint met de leugen, 'God wil niet dat je gered wordt'. Als jongeren daar niet meer intrappen en Jezus echt zoeken, probeert de duivel hen wijs te maken dat ze niet oprecht genoeg aan het zoeken zijn, of dat ze eerst iets heel bijzonders moeten voelen. Veel jongeren hebben geen idee welke beloften God hen in de Bijbel geeft, terwijl er honderden staan. Er is een grote nood op reformatorische scholen. Tegelijkertijd staan jongeren open voor echtheid en waarheid." Plantjes In de afgelopen jaren zijn er, ook onder Reformatorische jongeren en ouderen velen tot levend geloof in Christus gekomen. Zo kwamen er afgelopen jaren jongeren uit de plaatselijke drankkeet tot geloof. Het is vaak moeilijk voor deze jongeren om uit te komen voor hun levend geloof in Jezus. Er is haast sprake van christenvervolging binnen de kerken. Zo twijfelt men in de kerken vaak aan iemands bekering. Jongeren worstelen daar enorm mee. Sommigen blijven in hun gemeente. Anderen kunnen het er niet meer uithouden en gaan, vaak na een lange periode van worsteling, weg uit hun gemeente. Soms gaat dat op een goede manier en is er begrip. Soms gaat dit echter gruwelijk mis en worden de meest vreselijke dingen gezegd, zelfs dat ze naar de hel gaan. Dat gaat echt veel te ver. "Wat ik heel erg vind", zegt Cees, "is als God in mensen aan werk is en dat deze jonge plantjes soms keihard vertrapt worden. Jongeren lopen daardoor soms diepe wonden op. Ze raken in verwarring: van binnen merken ze een grote liefde voor de Heere Jezus en om van Hem te getuigen en vanuit hun gemeente wordt dan gezegd dat dit niet 'het echte' is'." Het is Cees' verlangen dat ook de amstdragers uit de kerken beseffen welke grote verantwoordelijkheid zij hebben ten aanzien van jongeren die worstelen met het geloof. Hij hoopt dat ze vanuit de liefdeshouding van de Heere Jezus omgaan met de zielen die hen zijn toevertrouwd, in plaats van hun eigen visie op geloof op te dringen aan jongeren. "Wat ik echt erg vind is dat mensen die vragen hebben of dingen aan de kaak stellen soms keihard gevloerd worden. Zo werd er in een kerk tegen jongeren gezegd dat als ze vragen over het geloof hadden, ze dit maar op een briefje moesten schrijven en in de collectezak moesten doen. Twee meisjes deden dit, maar kregen op catechesatie van een boze amsbdrager te horen dat het schandalig was als mensen zulke vragen durfde te stellen. Toch is het fantastisch om te zien hoe mensen tot geloof zijn gekomen. Mijn eigen broer bijvoorbeeld. Hij was er haast trots op dat hij naar de hel zou gaan en leefde voor het uitgaansleven. Als je nu ziet hoe hij overloopt van God, dan is dat ontroerend. Hij is helemaal nieuw geworden. Het bevestigd mij in wat de Bijbel zegt: God wil dat iedereen zalig wordt."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286