Kerkleden wachten op een bijzonder teken van God

Kerkleden wachten op bijzonder teken van God 

Uit: De Dortenaar (24 augustus 2001)
Door: Rosita van Eerde

ELKE MAAND komen in Hardinxveld-Giessendam meer dan tweehonderd gereformeerde jongeren bij elkaar. De jongeren uit de ‘zwaardere' kerken worstelen vaak met de vraag of Jezus ook wel voor hun zonden is gestorven en wachten als bevestiging op een teken van God. Op de jongerenavond kunnen ze hun vragen over het geloof stellen en geeft een spreker de jongeren antwoord.

HARDINXVELD-GIESSENDAM - Is het erg dat ik altijd blijf twijfelen aan mijn geloof? Hoe moet ik aan andere mensen vertellen over Jezus? Wat is de verzegeling met de Heilige Geest? Deze en andere vragen werden gesteld op de jongerenavond die deze week gehouden werd in het Hervormd Centrum in Hardinxveld-Giessendam. De jongerenavonden worden al meer dan een jaar gehouden en zijn bedoeld om jongeren uit onder meer de (Oud-)Gereformeerde Gemeente en de Gereformeerde Bond van de Nederlands Hervormde Kerk te helpen met hun worstelingen met het geloof. Een groepje Alblasserwaardse jongeren dat regelmatig bij elkaar kwam, ontdekte namelijk dat er veel vragen waren onder de kerkjeugd en begonnen met het organiseren van jongerenavonden voor deze jonge kerkleden. ,,Veel mensen uit onze kerken twijfelen of Jezus wel voor hun zonden gestorven is. Ze denken dat je alleen in de hemel komt, als je eerst een bijzonder teken, bijvoorbeeld een visioen, hebt gehad van God'', zegt een van de initiatiefnemers, Arjan Baan. Zo kan het gebeuren dat er maar vijf mensen aan het avondmaal gaan, terwijl er in de kerk duizend mensen zitten. Alleen die vijf kerkleden hebben naar eigen zeggen een bijzonder teken gehad en geloven dat Jezus voor hun zonden heeft betaald. ,,Wat ook een probleem binnen onze kerken is, is dat veel kerkleden uiterlijk geloven en niet in hun hart.'' Hij bedoeld daarmee dat veel mensen vroom naar de kerk gaan en zich aan alle regeltjes houden, maar tussen de ˜gewone' mensen niet laten merken dat ze christen zijn. Dat gereformeerde jongeren inderdaad worstelen met hun geloof, blijkt volgens Baan wel uit de opkomst: gemiddeld komen er zo'n tweehonderd jongeren naar Hardinxveld-Giessendam. ,,Ze komen echter niet alleen uit de Alblasserwaard, maar bijvoorbeeld ook uit Middelburg, Veenendaal en Barneveld. En omdat het zoveel mensen uit verschillende provincies trekt, hebben we besloten ook jongerenavonden in Barneveld te gaan houden.'' Deze avond trekt ondanks de hitte en de vakantietijd toch nog zo'n 250 jongeren én ouderen. Hoewel de avond in principe dus voor de jeugdige kerkleden bedoeld is, zijn de ouderen, die blijkbaar ook met hun geloof worstelen, wel welkom. De spreker van de avond is dominee Vlastuin uit Katwijk. Hij houdt een lezing over hoe de jongeren in geloof kunnen groeien. Voor bezoeker Reinald Kwakernaak uit Zegveld is het al de vijfde keer dat hij bij zo'n bijeenkomst is. ,,Het is altijd mooi om het evangelie te horen. Ik heb zelf meestal niet veel vragen over het geloof, maar als ik ze wel heb dan worden ze hier opgelost'', aldus Kwakernaak. Jan de Jong uit Hardinxveld-Giessendam vindt het mooie van de jongerenavonden dat alle kanten van het geloof belicht worden in tegenstelling tot de kerken, waar volgens hem maar één kant van het verhaal wordt gegeven. ,,In de kerk wordt minder open over het geloof gepraat en hier is dat niet zo.'' Na de pauze kunnen de jongeren de vragen die ze hebben, stellen aan de predikant. Zo'n vijftien schriftelijke vragen over het thema én over andere geloofszaken worden behandeld. ,,Eerst was het de bedoeling om de vragen gewoon in de groep te behandelen, maar dat is onmogelijk geworden door de grote belangstelling'', vertelt Baan. De volgende jongerenavond wordt gehouden op donderdag 13 september om 19.30 uur in het Hervormd Centrum te Hardinxveld-Giessendam. Info: www.jongerenavonden.nl Fotobijschrift: De jeugdige kerkleden kunnen op de jongerenavond terecht met al hun geloofsvragen, waar ze in de kerk geen antwoord op krijgen.

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286