Leiter: christenen geen vijanden van elkaar

AMBT DELDEN – „Wij christenen zijn geen vijanden van elkaar, maar we hebben een gezamenlijke vijand die ons wil verdelen en kapot maken: de satan.” De Amerikaanse predikant Charles Leiter is deze week te gast bij Heart Cry. Leiter sprak dinsdag in Ambt Delden tijdens de gezinsconferentie van Heart Cry, die aansloot op de conferentie voor geestelijke verdieping van dezelfde organisatie. De gezinsconferentie, die maandag begon en duurt tot en met vrijdag, telt ongeveer 300 deelnemers. Spreker op beide conferenties zijn de Amerikaanse voorgangers Carles Leiter en Paul Washer. Leiter is voorganger van de Lake Road Chapel in Kirksville in de Verenigde Staten. Washer is oprichter en directeur van Heart Cry Missonary Society, die is opgericht om Peruaanse kerkstichters te helpen. Leiter sprak vanuit 1 Petrus 5:8 over de grote tegenstander van God. Hij zei dat de satan een feitelijke en objectieve vijand is die christenen werkelijk kan benauwen. Satan werpt lasteringen en verkeerde gedachten in en wil christenen doen geloven dat het hun eigen gedachten zijn. Hij noemde een aantal predikers die geplaagd werden door duisternis, zoals Duncan Campbell tijdens een opwekking. De duisternis verdween alleen op de kansel. God liet de satan toe hem aan te vallen. En Hudson Taylor, zendeling in China, kreeg zelfmoordgedachten. Een andere predikant voelde een geestelijke druk op zijn hoofd die verdween als hij bad. Superstreng De naam duivel betekent lasteraar, vervolgde Leiter. „Hij lastert de mensen bij God, God bij de mensen, de mensen onderling en iemand bij zichzelf om verhoudingen stuk te maken.” Uit het Bijbelverhaal van de man die hout sprokkelde op de sabbat en gestenigd werd, zouden we, aldus Leiter, kunnen afleiden dat „God superstreng is en niets door de vingers ziet. Maar de man die hout sprokkelde, deed het niet per ongeluk. Hij verzette zich expres en rebelleerde tegen God. Daar gaat het om. We hebben te maken met een liefdevolle God. De satan probeert verkeerde gedachten van God bij ons binnen te krijgen.” Leiter zei dat verwijdering tussen mensen klein kan beginnen. Een vrouw kreeg verkeerde gedachten over haar man omdat hij niet opstond om het brood van het broodrooster te halen. Iemand groette een paar keer niet en dadelijk was er een verdenking. Leiter: „Zodra je praat met een broeder of zuster is de verdenking meestal snel verdwenen. Als er bitterheid groeit tussen broeders en zusters, moet je beseffen dat het gaat om de lasteraar, de duivel.” Bron: Reformatorisch Dagblad, 22 juli 2009
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286