Leven van elke gelovige is gepland

Bron: Reformatorisch Dagblad

„Er staan vele dierbare verzen in de Bijbel waarin wordt gezegd dat God van Zijn kinderen houdt. Maar er staat één tekst in die zegt dat God de Vader net zoveel van de gelovigen houdt als van Zijn eigen Zoon”, aldus Zac Poonen zaterdagmorgen in Ambt Delden. „Om die reden is Johannes 17:23 voor mij buitengewoon bijzonder.”

De in India geboren Bijbelleraar Zac Poonen sprak zaterdag tijdens de verdiepingsconferentie 2016 van de stichting Heart Cry in Ambt Delden. De conferentie, die vrijdagavond begon en tot maandagmorgen duurt, heeft als thema ”De waarheid zal u vrijmaken”. Er zijn zo’n 700 deelnemers, inclusief kinderen, minder dan in voorgaande jaren.

Marineofficier

Zac Poonen is een voormalig marineofficier die tot 1999 directeur was van het Christian Fellowship Centre (CFC) in India en momenteel wereldwijd spreekt op conferenties.

De Bijbelleraar nam zaterdag Johannes 17:23 als uitgangspunt. Omdat volgens hem ieder detail uit Jezus’ leven zorgvuldig was gepland, mag elke gelovige op grond van die tekst vast vertrouwen dat God op dezelfde wijze het leven van iedere gelovige heeft „gepland.”

Poonen wees hier op enkele momenten in Jezus’ leven. Mensen bleken niet in staat Hem van de rots te gooien, omdat zo’n dood niet volgens Gods plan was. Evenzo moeten wederomgeborenen volgens hem geen angst hebben voor ziekten of rampen, want dat is juist zo kenmerkend voor onbekeerden.

De Indiase Bijbelleraar verbond deze toepassing met Jezus’ gebedsonderwijs om God als „Onze Vader” aan te spreken. „Nieuwtestamentische gelovigen zijn bevoorrecht boven de oudtestamentische Israëlieten. Zij leefden onder het oude verbond en hun waren alleen aardse zegeningen beloofd, zoals de belofte van veel kinderen en het land. Nieuwtestamentische gelovigen zijn geestelijke kinderen beloofd.”

Zekerheid

Volgens Poonen is er veel verwarring over de Heilige Geest. Opvattingen over de Heilige Geest ontstaan door te bedenken dat Jezus Christus vervuld was met de Heilige Geest, zei hij. „Jezus’ leven bestond niet uit een vertoon van vreemde dingen; Zijn leven was juist zo in balans. Door die vervulling met de Geest kon Jezus ook zoveel zekerheid hebben, ook al leek Zijn leven ogenschijnlijk mislukt.”

Waarom zijn sommigen zo gevoelig voor getallen en aantallen? wierp Poonen als vraag op. „Zie naar Jezus’ bediening. Hij begon met menigten, maar eindigde met elf discipelen, die Hem uiteindelijk ook zouden verlaten. Veel evangelisten willen in een mum van tijd gemeenten van duizenden hebben, maar dit streven is onjuist. Beter elf ware volgelingen die de wereld ondersteboven weten te keren, dan tienduizenden die geen enkele impact hebben.”

Vader

Als kostbare gave van de Heilige Geest noemde Poonen dat nieuwtestamentische gelovigen God op intieme wijze „Vader” mogen noemen. „Alle Israëlieten waren wezen, zij hadden geen Vader in de hemel. Geen van hen, zelfs Mozes niet, kon God „Papa” noemen. Voor de opstanding werden Jezus’ volgelingen nog „vrienden” genoemd, na de opstanding zijn zij „broeders.” Voor de opstanding was Jezus de eniggeboren Zoon van de Vader; na de opstanding werd Hij de Eerstgeborene, omdat alle gelovigen aan Hem gelijk zijn.”

Niet de hemel is het belangrijkst, maar het gelijkvormig worden aan Christus’ beeld, besloot de Indiase Bijbelleraar zijn toespraak.

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286