Mens moet leren luisteren

AMBT DELDEN – „God spreekt tot ons door omstandigheden in het leven die we dikwijls eerst niet begrijpen.” Dit zei dr. Richard Blackaby zaterdag tijdens de Heart Crynajaarsconferentie in Ambt Delden. De conferentie, waarvoor zich ongeveer duizend –vooral jonge– deelnemers hadden aangemeld, had als thema ”Een nabij leven in gemeenschap met God”. De bijeenkomst duurde van vrijdag- tot en met gisteravond. Sprekers waren onder anderen de Nederlander Aad van de Sande en drie buitenlandse sprekers: dr. Francois Carr uit Zuid-Afrika, dr. Henry T. Blackaby en zijn zoon Richard Blackaby uit de VS. Richard Blackaby hield zaterdagmorgen een lezing over het spreken van de Heilige Geest. Hij stelde voor om teksten waardoor God tot iemand spreekt in de Bijbel op te schrijven en te overdenken, om zo een patroon te ontdekken. De Geest spreekt ook door het gebed, maar sommige mensen „luisteren niet en geven God geen tijd om te spreken”, aldus Blackaby. „We moeten leren luisteren naar God en onze geest voor Hem openstellen, opdat we horen wat Hij zegt en daar in ons leven iets mee doen.” De Heilige Geest kan ook spreken door omstandigheden in het leven. Blackaby vertelde van zijn zoon Daniel die in zijn jeugd slecht kon slapen. Tijdens een jongerenkamp van de kerk begreep hij de zin ervan. Daniel vertelde daar over zijn slaapproblemen. Toen reageerde een meisje met de opmerking dat zij een poosje daarvoor de zin van het leven niet meer inzag en er een eind aan wilde maken. Ze zag op haar computerscherm echter dat Daniel online was en maakte contact. „Als Daniel die nacht niet op was geweest, was ik dood geweest”, zei ze. Francois Carr vertelde over evangeliebijeenkomsten in stadions in Zuid-Afrika met tienduizenden mensen „die hongeren en dorsten naar de Heere.” Naar zijn inschatting gaat het om ongeveer 2 miljoen blanke Zuid-Afrikaners. Carr sprak over Jozef, die de wil van God leerde door te luisteren naar de engel en te gehoorzamen. „Het gaat erom of we God geloven als Hij tot ons spreekt in een crisis. Geloven we Hem in gehoorzaamheid?”
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286