Mensen durven niet tot Christus te komen

"We moeten helaas constateren dat Bijbelse waarheden in lang niet alle kerken die zich reformatorisch noemen, op een Bijbelse en evenwichtige wijze naar voren komen. Het Boekenfonds Reformatorisch Appèl wil daar op inspringen en mensen wijzen de onbevangen boodschap van het Kruis." Dat zegt René Wichers, medewerker van het boekenfonds. "Veel mensen worstelen met geloofszekerheid. Dat wordt onder andere veroorzaakt door een leer die ook wel ‘hypercalvinisme’ genoemd wordt. Dit houdt voor veel mensen in dat ze niet zeker zijn of God hen wel wil redden. In de tweede plaats zijn veel mensen die wel tot geloof zijn gekomen niet zeker van hun eeuwige toekomst wanneer zij geloven in de Heere Jezus. Dat is heel jammer, omdat zij op die manier niet kunnen getuigen dat Hij ons gered heeft!" Het boekenfonds geeft onder meer het boek ‘Gods genade is voor iedereen’ van Iain H. Murray uit. In dit boek wordt omschreven hoe de bekende prediker Charles H. Spurgeon te maken kreeg met het hypercalvinisme. René: "Toen Spurgeon begon met preken, riep zijn hartstochtelijke, nodigende prediking veel discussie op. Naast lof was er ook kritiek. Die kritiek kwam ondermeer uit de hoek van rechtzinnige gereformeerde predikanten die zich niet konden vinden in zijn krachtig appel tot geloof. Ik zal proberen dit standpunt uit te leggen: wanneer het aanbod van de genade - en dus de oproep tot bekering en geloof - wordt beperkt tot de uitverkorenen, kan de niet-gelovige volgens het hypercalvinisme niet verplicht zijn om in Christus te geloven. Een niet-gelovige weet namelijk niet of hij wel uitverkoren is en dus is dat alles wat wordt gepreekt nog niet voor hem bestemd! Degene die niet uitverkoren is, die kan ook niets met het aanbod en de oproep doen volgens deze leer." Een de bovengenoemde predikanten ging zo ver dat hij Spurgeons prediking als oppervlakkig en bedrieglijk bestempelde en zelfs twijfelde aan de echtheid van Spurgeons bekering, aldus Wichers. "Ik zie ook dat mensen vandaag die deze leer meekrijgen niet tot Christus durven te komen, totdat ze weten of ze uitverkoren zijn. Ik heb daar zelf ook mee geworsteld." Ds. M. Klaassen reageert in de inleiding van het boek over Spurgeons confrontatie met het hypercalvinisme: "Dat Spurgeon voluit geloofde in de leer van de uitverkiezing en het particuliere karakter van de verlossing konden mensen niet rijmen met zijn onvoorwaardelijke evangelieverkondiging. Het is de les van de geschiedenis dat het mogelijk is om te menen het zuiverst in de leer te zijn en ondertussen belangrijke elementen te missen. Murray schrijft dat ook in een rechtzinnige, Bijbelse prediking het indringende appel op zondaren vanuit het verlangen naar hun eeuwig behoud vaak ontbreekt. Als er iets is wat van Spurgeon geleerd kan worden, dan is het wel zijn grote bewogenheid met mensen die buiten Christus leven."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286