Obstakels verhinderen een opwekking

NIEUW-LEKKERLAND - De noodzaak van een opwekking in reformatorisch Nederland is evangelist A. C. Baan uit Nieuw-Lekkerland op het hart gebonden. Zaterdag sprak hij, samen met ds. G. Herwig, hervormd predikant te Kamerik, op een Bijbelstudiedag van de Stichting Reformatorisch Appel (SRA) in Nieuw-Lekkerland. Evangelist Baan sprak over de noodzaak van een opwekking en de blokkades die er kunnen zijn op weg naar een opwekking. Ds. G. Herwig ging in op de mogelijkheid van en het geloof in een opwekking. Baan vroeg zich af of er wel echt een verlangen is naar opwekking en of de bereidheid er is om de prijs daarvoor te betalen. „Dan gaat ons eigen ik eraan en moeten er blokkades worden weggeruimd.” Het gaat de evangelist om een opwekking in de kerk, die begint in het persoonlijke leven. „Opwekking begint namelijk altijd bij onszelf. Als we verstaan wat Gods plan met deze wereld is, verlangen we dat Christus, door ons heen, zichtbaar wordt in deze wereld.” Volgens Baan zijn er de nodige blokkades, niet alleen in het persoonlijke leven, maar ook in de gemeente, waardoor de rijkdom van Christus in deze wereld niet gezien wordt. Hij bad dan ook om „eerlijkmakende genade” om blokkades onder ogen te zien. „Wanneer we bidden om opwekking moeten we Israël niet vergeten.” Sluizen „Een opwekking begint bij de gelovigen”, aldus Baan. „Die moeten hun roeping weer leren verstaan.” Hij haalde enkele uitspraken van opwekkingspredikers aan. „Opwekking is de instroming van Goddelijk leven in een lichaam wat in dreigend gevaar is om een lijk te worden.” En: „Opwekking is Gods soevereine daad om in Zijn grote genade de sluizen van de hemel te openen en Zijn kinderen rijkelijk te zegenen, zodat door hen de stroom van levend water naar de ongelovigen kan vloeien.” „Het ligt niet aan God dat er geen opwekking is”, aldus de evangelist. Hij signaleert een spanningsveld tussen de soevereiniteit van God en de menselijke verantwoordelijkheid. „De Heere stapt niet over de schuld heen. Er is verootmoediging en bekering nodig. Aan die voorwaarden verbindt de Heere de belofte van een herleving en opwekking.” De kern van de blokkade voor een opwekking is volgens hem dat Jezus buiten de deur van de gemeente wordt gehouden. „Opwekking heeft alles te maken met een levende gemeenschapsverhouding met Christus. Waar dat ontbreekt, is er geen levende gemeente. We zijn vaak druk met van alles en nog wat, terwijl Jezus zegt: „Mag Ik er ook nog zijn?”” Andere blokkades die hieruit voortvloeien, zijn volgens evangelist Baan onvoldoende bewustheid van de heiligheid van God en de ernst van de zonde, de heersende lauwheid en halfslachtigheid, de wereldsgezindheid, de zelfvoldaanheid, de hoogmoed, het elkaar veroordelen, de verstarring en de biddeloosheid. Ook de kerkelijke verdeeldheid in Nederland is volgens hem een ernstig probleem. „De geest van onverdraagzaamheid is na de Reformatie helaas niet verdwenen. We plaatsen zo vaak de leer boven het leven.” Almacht Ds. Herwig sprak over Gods almacht en Gods trouw. „Het geloof in Gods almacht doorbreekt de blokkade van een opwekking. Gods almacht is niet krachteloos geworden”, zei de predikant uit Kamerik. „Dat er geen opwekking is, ligt aan ons klein denken van de Heere, ook in de kerk en in de gemeente.” „Wist u dat de Heere zo hartstochtelijk verlangt naar een opwekking?” vroeg de predikant. „Doordat we zo weinig verwachting hebben van de uitwerking van de prediking en van het gebed kleineren we Gods almacht. Is er in onze eredienst nog wel ruimte voor de ritselingen van de Geest?” De zekerheid van een opwekking ligt in Gods trouw, aldus ds. Herwig. „We hebben te maken met een verrassend God. Als we bidden om een druppel, geeft Hij ons een slok. Als we bidden om een slok, krijgen we van Hem een beker. Als we bidden om een beker, geeft Hij ons een overvloeiende fontein.” Als er een opwekking komt, moeten we dat volgens ds. Herwig niet consumptief beleven. „Het gaat om de glorie van Zijn Naam.” Bron: Reformatorische Dagblad - 21 april 2008
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286