Opwekking niet zelf creeeren

"Een geestelijke vernieuwing kunnen we niet zelf creëren. Wel kunnen we een altaar en offer voorbereiden, zodat God het offer kan verbranden. In het Oude Testament werd op een altaar een offer gebracht, waarna God vuur zond om het offer te verbranden. Dit is een geweldige illustratie van een persoonlijke opwekking en geestelijke vernieuwing," zegt voorganger Tim Keller op de website van Resurgence. "Paulus vertelt dat we onszelf moeten beschouwen als een 'levend offer' (Romeinen 12:1-2, red.)." "In Handelingen 1 zien we dat Jezus de discipelen helpt een altaar te bouwen," legt Keller uit. "Dit proces bestaat uit tenminste vier onderdelen. In vers 6-8 repareert Jezus hun gebrekkige visie op wat Hij gaat doen in de wereld (1). Hij vertelde hen over de aard van Gods koninkrijk die zij zouden verspreiden wanneer ze Zijn getuigen en ambassadeurs zijn. Door onze woorden brengen wij mensen onder het koningschap van Christus die alle dingen zal genezen en herstellen." Heilige Geest "Ten tweede stijgt Jezus op naar de hemel (vers 9-11). De engelen vertelden de discipelen over Zijn hemelvaart en wat dat voor hen betekent. Daardoor zijn we in de positie om het evangelie dat ons verkondigd is door te geven. De Heilige Geest brandt de waarheid in ons hart en creëert verbazingwekkende momenten van rust en zekerheid die ons helpen. In vers 14 zien we hoe de discipelen zich verenigen in gebed (3). Alleen door gebed kan de Heilige Geest door hen heen werken en de realiteit van het evangelie kenbaar maken." "Tenslotte vragen de discipelen God om leiders in Handelingen 1:15-26. Persoonlijke en massale opwekkingen ontstaan door leiders die door God zijn geroepen." Keller roept ons op te bidden voor onszelf en onze kerk, zodat God dingen over het evangelie verplaatst van ons hoofd naar ons hart, waardoor onze manier van leven zal veranderen.
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286