PERSBERICHT | oktober 2017

2017 wordt beschouwd als het Reformatiejaar. We herdenken dat 500 jaar geleden de HEERE Godvrezende mannen gebruikte om de kerk terug te brengen naar het Woord van God. De Reformatie was mede een grote zegen vanwege de opkomst van de boekdrukkunst. De Bijbel kon in de huizen door leken in de eigen landstaal gelezen worden. Een geweldige zegen! Tijdens het Reveil heeft Isaac da Costa over de boekdrukkunst gezegd: ‘Het was een reuzenstap ten hemel – en een reuzenstap ter hel.’ De Reveilman Da Costa betrok dat niet alleen op de drukpers maar ook op de uitvinding van de stoomboot en de trein. Mogelijk zou Da Costa dat ook hebben gezegd van het tegenwoordige internet. Internet: een stap ten hemel en een stap ter hel. Wij als Heart Cry beschouwen in het kader van onze bediening de website als een stap ten hemel, aangezien al veel mensen door de website tot geloof zijn gekomen gekomen en toegerust. Als Heart Cry zijn we erg dankbaar dat we in dit Lutherjaar een nieuwe uitgebreide website mogen presenteren. We zijn verwonderd dat er de laatste jaren meer dan een miljoen minuten gekeken is naar onze de geluidsopnames en video’s. Honderden artikelen en brochures zijn geraadpleegd. We voorzien met dit onderwijs in een behoefte voor gezinnen en individuen. Ook voor hen die niet vrijmoedig naar een conferentie of toerustingsavonden kunnen of durven komen, maar wel ‘ondergronds’ meekijken met de Heart Cry Livestream tijdens onze conferenties of later de video’s bekijken en literatuur bestellen. Kijk voor onze nieuwe website: www.heartcry.nl

Verder zijn we dankbaar dat we afgelopen week een prachtig jubileum-nummer ‘Herdenken of herleven’ hebben uitgegeven, samen met Het Zoeklicht. Een mooie uitgave met artikelen over de reformatie toen (1517) en het verlangen naar herleving nu (2017). De komende twee maanden zullen we in het land verschillende herlevingsavonden houden rondom dit hoofdthema ‘Reformatie en Opwekking’. We willen iedereen daar van harte voor uitnodigen. Tevens zijn we bezig met de afronding van 95 prikkelende stellingen, die relevant zijn voor deze tijd. Deze stellingen willen we D.V. 31 oktober presenteren.

Ook willen van de gelegenheid gebruik maken van het feit dat ons Heart Cry bestuur weer voltallig is. Leander Janse, voormalig Duits docent op het Calvijn College, en nu MT-lid bij Gospel for Europe is secretaris van Stichting Heart Cry geworden. Een wisseling van voorzitterschap heeft enige tijd geleden al plaatsgevonden,  Job van Beek, in zijn dagelijks leven communicatiemanager bij ProRail, volgde Jacques Brunt op die nu algemeen bestuurslid is.

Komend weekend 13-15 oktober zal onze najaarsconferentie weer gehouden worden met de sprekers; Eddie Bakker (DL), Dr. Peter Hammond (Zuid-Afrika) en David Ravenhill (USA). Deze reformatie-conferentie zal ook in het teken staan van het herdenken van 500 jaar Reformatie en de noodzaak van opwekking vandaag. Circa 1.000 personen hebben zich aangemeld. De conferentie kan livestream meegekeken worden via onze nieuwe website.

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286