Reformatorische Bijbelschool voor vrouwen

AMBT DELDEN – Bijbelschool Filiadelfia, een initiatief van stichting Heart Cry, begint na de zomervakantie met een afdeling voor (jonge) vrouwen. Dat maakte Arjan Baan, oprichter van de reformatorische Bijbelschool, zaterdag tijdens de voorjaarsconferentie van de stichting Heart Cry bekend. De bijeenkomst in De Kroeze Danne, in het Overijsselse Ambt Delden, trok ongeveer 950 bezoekers. Baan deelde mee dat zo’n dertig mannen de Bijbelschool, die vorig jaar van start ging en op zaterdag wordt gehouden, volgen. „Het onderwijs heeft een geweldige impact gehad op de deelnemers”, zei hij. Doelen zijn „begeleiding tot vruchtbaar discipelschap en toerusting tot dienstbetoon.” Na de zomervakantie zullen er ’s morgens gezamenlijke colleges voor mannen en vrouwen zijn. ’s Middags gaan de groepen uit elkaar. Aletta de Pater uit Sliedrecht en Maggie Alberts uit Zuid-Afrika zullen de vrouwen begeleiden. Volgens De Pater is het middagprogramma gericht op ontmoeting, persoonlijk discipelschap en pastoraat. Bij dat laatste komen thema’s als huwelijk, gezin en vergeving aan de orde. „Het doel van de Bijbelschool is onder meer ondersteuning in gezinnen. Nogal wat moeders in grote gezinnen hebben moeite om het hoofd boven water te houden. Soms hebben ze het zo druk dat ze niet meer aan geestelijke dingen toekomen. Op de Bijbelschool worden vrouwen toegerust om hen te helpen, in de eerste plaats door praktisch de zaken weer op de rit te krijgen, maar ook door geestelijke toerusting. Het is de bedoeling dat ze vooral in hun eigen gemeente dienstbaar zullen zijn. De focus op de Bijbelschool is vooral gericht op de persoonlijke verhouding met de Heere”, aldus De Pater. De conferentie van Heart Cry, die duurde van vrijdagavond tot gisteravond, had als thema: ”Het geheim van een godvruchtig leven”. Sprekers waren ds. A. Bloemendal, hervormd predikant te Groot-Ammers, en dr. A. van Eden uit Zuid-Afrika, oprichter en directeur van Doctors for Life, een Zuid-Afrikaanse artsenorganisatie. Dr. Van Eden sprak zaterdagmorgen over het thema ”Godsvrucht of farizeïsme”. Hij verwees naar hogepriester Eli, die Hanna bestrafte wegens dronkenschap. „Het leek flink wat hij deed, maar hij sprak op de verkeerde tijd de verkeerde persoon aan, een kenmerk van een farizeeër. Als we een farizeeër worden, verliezen we het geloof in de krachtige, reddende genade van Jezus Christus. Geloven we dat God kan redden van zonden, pornografische verslaving, boosheid tegen Hem of hoogmoed? In eigen kracht tegen de zonden strijden helpt niet, maar als het reinigende vuur van God komt, wordt alles anders.
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286