SRA benoemt evangelist onder jongeren

SRA benoemt evangelist onder jongeren NIEUW-LEKKERLAND - Het bestuur van de Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) heeft een parttime jeugdevangelist aangesteld, in de persoon van zijn voorzitter en oprichter van het SRA, A. C. Baan (32) uit Nieuw-Lekkerland. Ook is een nieuwe stichting opgericht, de Stichting Metanoia. Dat blijkt uit het jaarverslag van de SRA, dat vanavond op de jaarvergadering in Hardinxveld-Giessendam wordt gepresenteerd. De stichting organiseert wekelijks jongerenbijeenkomsten op verschillende plaatsen in het land, meestal op donderdagavond. Zij richt zich op „jongeren en ouderen in de reformatorische gezindte die worstelen met de toe-eigening van het heil.” Daarnaast is de stichting actief op het terrein van evangelisatie onder met name (rand)kerkelijke jongeren. Ook het afgelopen seizoen zijn weer enkele bezoeken gebracht aan zogenoemde refo-cafés, zoals in Schelluinen en Nijkerk, aldus het jaarverslag. „Onlangs zijn we bijvoorbeeld met zeven jongeren in Nijkerk geweest. Aan de ingang van het refo-café hebben we daar kaarten, folders, cd’s en bandjes uitgedeeld. Tientallen gesprekken zijn gevoerd. Sommige jongeren waren zichtbaar geraakt.” Al aan het begin van het vorige seizoen maakte de SRA bekend dat zij nadacht over het aanstellen van een jeugdevangelist. Inmiddels is het zover. „Met deze aanstelling willen we als stichting niet een eigen koers en beleid m.b.t. het jeugdwerk varen”, stelt de stichting. „Nee, met de plaatselijke kerken en jongerenorganisaties willen we nadenken over het bereiken van bepaalde jongerengroepen. Een buitenstaander heeft soms gemakkelijker contact. Het is dus niet zo dat de jeugdevangelist nieuwe activiteiten zal gaan opzetten. Integendeel, hij zal juist opereren in samenwerking met het kerkelijk jeugdwerk. Gezamenlijk kunnen nieuwe laagdrempelige initiatieven doordacht worden.” De werkzaamheden van de hervormde A. C. (Arjan) Baan -die zich in de laatste fase van zijn studie theologie aan de Universiteit Utrecht bevindt- zullen in eerste instantie bestaan uit het verzorgen van lezingen op de (interkerkelijke) jongerenavonden, bijbelstudieavonden, preekbesprekingen, catecheseavonden en anderssoortige jeugdavonden. Deze zullen (inclusief voorbereiding en nazorg) naar verwachting zo’n twee dagen per week in beslag nemen. De jeugdevangelist zal verder ter beschikking staan ten behoeve van ouderavonden waar jeugdproblematiek aan de orde komt, en voor pastorale counseling. „Jongeren die worstelen met geestelijke vragen en geen hulp kunnen vinden, kunnen dan daarmee bij de jeugdevangelist terecht.” Financiële middelen om een jeugdevangelist te bekostigen, heeft de SRA niet, zo meldt zij. De stichting hoopt op financiële steun uit haar achterban. Na een jaar heeft een evaluatie plaats. Uit het verslag komt verder naar voren dat vanuit de SRA een nieuwe stichting is opgericht, de Stichting Metanoia (wat bekering, totale innerlijke omkering betekent). Deze zal zelfstandig functioneren. Volgens de SRA is er een grote behoefte aan bijbels onderwijs met betrekking tot zaken als huwelijk, opvoeding, seksualiteit en psyche. De nieuwe stichting beoogt „een diepe verandering van denken door het Woord van God en de kracht van de Heilige Geest. In de geloofsgehoorzaamheid aan de bijbelse oproep tot bekering, ligt ons inziens de basis van zowel geestelijke vernieuwing en verdieping, alsook voor de genezing van vele psycho-pastorale problemen.” Stichting Metanoia wil met een aantal vrijwilligers (maatschappelijk en pastoraal werkers) psychopastorale hulp verlenen aan „mensen die geestelijke nood ervaren, maar waarbij eventueel ook psychische of relationele problemen een rol spelen.” Daarnaast wil zij onder meer workshops en toerustingsavonden aanbieden over thema’s als huwelijk, seksualiteit, geloof, karakter en psyche. De nieuwe stichting wil zich verder door middel van lezingen en conferenties specifiek richten op „geestelijke herleving en verdieping.” Bron: Reformatorisch Dagblad - 15 september 2005 N.a.v. SRA-jaarverslag 2005
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286