SRA heeft plannen voor een jeugdevangelist

SRA heeft plannen voor jeugdevangelist HARDINXVELD-GIESSENDAM - De Stichting Reformatorisch Appèl (SRA) heeft plannen om een jeugdevangelist aan te stellen voor werk onder kerkelijke en niet-kerkelijke jongeren. Dit deelde SRA-voorzitter A. C. Baan donderdagavond mee in zijn jaarverslag bij de opening van het nieuwe seizoen in Hardinxveld-Giessendam. De stuurgroep van de stichting krijgt, aldus Baan, steeds meer telefoontjes en e-mails van jongeren die over hun geestelijke nood willen praten. „Zij vragen om nazorg. Soms worden zij door hun eigen ambtsdragers met een kluitje in het riet gestuurd met het goedkope advies: „Vraag er maar veel om.” Wat ontbreekt dikwijls het heenwijzen naar Christus, de grote Medicijnmeester.” Ook bezoeken aan zogenaamde refocafés en obscure drankgelegenheden in de Alblasserwaard en op de Veluwe hebben de SRA ervan overtuigd dat hulp dringend nodig is, zei de voorzitter. „De excessen die wij daar aantroffen, hebben ons diep onthutst. Hoe machtig is de satan om zielen naar het verderf te slepen.” Desgevraagd zegt hij dat het werk van de jeugdevangelist vooral zal bestaan uit nazorg aan jongeren die de SRA-avonden bezoeken en aan bezoekers van refocafés die geholpen willen worden. Daarnaast kan de evangelist voorlichting geven op catechisaties en kerkelijke avonden over verschillende vormen van jeugdproblematiek. Tijdens zijn toespraak ging de SRA-voorzitter dieper op de problemen onder jongeren in. „Tijdens gesprekken komt naar voren dat de problemen op seksueel gebied zeer groot zijn: jongeren die hiermee worstelen in hun verkeringstijd; jongeren die te strijden hebben met hun geaardheid of met zelfbevrediging. Daarbij is de psychische nood vooral onder jongeren groot. Steeds meer worden we geconfronteerd met depressiviteit en zelfmoordneigingen. Het is de vraag of in de reformatorische hulpverlening genoeg aandacht wordt geschonken aan de bevrijdende kracht van het Evangelie.” Baan zei niet tegen professionele hulp voor psychische problemen te zijn, maar is er wel van overtuigd dat alleen het Evangelie bevrijding schenkt van geestelijke banden. Volgens de hervormde theologiestudent is onder reformatorische jongeren al jarenlang een proces aan de gang van vervreemding van God en godsdienst. Hij ziet een gevaar in de zogeheten begeleide confrontatie die momenteel opgeld doet in het reformatorisch onderwijs. „Noties als de noodzaak van bekering en kennis van Christus worden in deze discussie kennelijk niet primair geacht. Omdat de toestand steeds hopelozer wordt, gaan we zelf proberen het zinkende schip te redden door allerhande noodgrepen.” Baan laakte de kerkelijke verdeeldheid en de „geest van veroordeling” die zich soms aftekent. „Waar is de liefde en warmte binnen de gemeenten om jongeren met hun geestelijke vragen op te vangen? Veel jongeren zijn eenzaam en alleen.” Hij zei te hopen dat die geest zou wijken en plaats maken voor een geest van verootmoediging en verbrokenheid, omdat „we elkaar hard nodig hebben in deze wegzinkende wereld.” Verder sprak hij de hoop uit dat er een herleving, een opwekking zal komen. L. J. van Valen, mentor van de SRA, hield een toespraak met als titel: ”Waar is Christus in 2004?” „Velen zoeken God op de verkeerde manier, omdat ze vanuit zichzelf zoeken”, aldus Van Valen. „Christus is dichtbij. Hij is gewillig om je te redden. Hij vraagt alleen maar om de beloften gelovig te omhelzen.”
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286