Stichting Heart Cry vernieuwt website

"2017 wordt beschouwd als het Reformatiejaar. We herdenken dat 500 jaar geleden de HEERE Godvrezende mannen gebruikte om de kerk terug te brengen naar het Woord van God," verklaart Stichting Heart Cry. "De Reformatie was mede een grote zegen vanwege de opkomst van de boekdrukkunst. De Bijbel kon in de huizen door leken in de eigen landstaal gelezen worden. Een geweldige zegen! Tijdens het Reveil heeft Isaac da Costa over de boekdrukkunst gezegd: ‘Het was een reuzenstap ten hemel – en een reuzenstap ter hel.’

De Reveilman Da Costa betrok dat niet alleen op de drukpers maar ook op de uitvinding van de stoomboot en de trein. Mogelijk zou Da Costa dat ook hebben gezegd van het tegenwoordige internet. Internet: een stap ten hemel en een stap ter hel. Wij als Heart Cry beschouwen in het kader van onze bediening onze website als een stap ten hemel, aangezien al veel mensen door de website tot geloof zijn gekomen gekomen en toegerust."

"Als Heart Cry zijn we erg dankbaar dat we in dit Lutherjaar onze nieuwe uitgebreide website mogen presenteren," vervolgt de stichting. "We zijn verwonderd dat er de laatste jaren meer dan een miljoen minuten gekeken is naar onze geluidsopnames en video’s. Honderden artikelen en brochures zijn geraadpleegd. We voorzien met ons onderwijs in een behoefte voor gezinnen individuen. Ook die niet vrijmoedig naar een conferentie of toerustingsavonden komen, maar wel ‘ondergronds’ meekijken met onze Heart Cry Livestream tijdens onze conferenties of later de video’s bekijken en literatuur bestellen."

Bron: https://cip.nl/64710-stichting-heart-cry-vernieuwt-website

Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286