Tradities los laten en terug naar het Woord

"Waar ik vroeger jaloers was op mensen met een spectaculaire bekering, merk ik nu hoe kostbaar het fundament is, dat ik heb meegekregen door mijn opvoeding, bijbelkennis en de vaste wetenschap dat God bestaat. De grootste verandering na mijn bekering was de ontdekking dat het leven niet stopte bij de bekering, maar juist begon. Mijn bekering was ook de bevrijding van de angst voor de hel die ik had. Ik droomde over een God die zou lachen om mijn verderf en die mij alleen zou bekeren als ik goed genoeg was. Ik probeerde me constant te realiseren dat God terug zou komen, want, zo had ik gehoord, als niemand er aan denkt dan komt Hij weer. Nu zie ik dat het leven met Hem zoveel meer is. Dagelijks wandelen met Hem, zoeken naar Zijn plan met mijn leven. Een verlangen om Zijn hart te laten zien en merken aan mensen." Dat vertelt Janneke van Vuuren tegen CIP. Nadat Janneke haar SPW diploma haalde, wilde ze zich een jaar bezinnen. Daarom is ze in september begonnen met de Bijbelschool: "Dat is een goede keus geweest. Heerlijk om daar een stukje eenheid te ervaren boven alle (theologische) verschillen uit. Het draait om de kerk, om Jezus Christus!" Janneke staat op dit moment op een kruispunt in haar leven, waarbij diverse richtingen in bijvoorbeeld de zending op kan: "Het is een gevaar om te denken dat we iets speciaals moeten doen voor God. We zijn geroepen om getrouw te zijn in schijnbaar onbeduidende dingen. Niet in je stoel blijven zitten en blijven zoeken naar Gods plan. Dat plan is namelijk geopenbaard in de Bijbel. Vanuit de dagelijkse tijd met God, wijst Hij je de weg. Toen ik ooit aan iemand vertelde dat ik graag naar het buitenland zou gaan om daar in de zending te werken zei diegene tegen mij: God wil dat we in de kleine dingen trouw zijn. Ik werd in eerste instantie een beetje boos, waarom waren ze niet blij met zo'n bereidwillig iemand? Maar het is inderdaad een ontzettend belangrijke les. Laten we eerst maar eens zorgen dat we Zijn licht en liefde verspreiden thuis en in onze naaste omgeving. Als je het daar kunt, kun je het overal." Gevraagd naar de situatie van kerkelijk Nederland reageert Janneke enthousiast: "Aan de ene kant zie je een enorme opleving onder de jongeren uit de reformatorische gezindte. Jongeren die de Bijbel gaan lezen en ontdekken dat de zaligheid binnen handbereik is omdat Jezus Christus alles al gedaan heeft. Ik vind het echter erg aangrijpend om te zien dat een deel van de kerkelijk jongeren blijkbaar de voorbeelden in hun omgeving en de aansporing en hoop in de prediking moeten missen en dan in het weekend in zogenaamde refocafés zitten. De kerk zou zich moeten afvragen hoe dat komt. De oorzaak ligt in de eerste plaats niet bij de jongeren zelf. Toch maak ik me ook zorgen over een bepaalde laksheid bij christelijke jongeren in het algemeen. Laten we beseffen dat God heilig is en dat je zelf ook geheiligd bent, wanneer je bij Hem hoort." De kerk in Nederland moet volgens de Bijbelschoolstudente terug naar het Woord alleen: "Durf eens alle tradities los te laten en de Bijbel objectief te lezen. Ontdek waar het God om gaat. Hoe kunnen wij onze luxe verantwoorden tegen een God die elke dag kinderen ziet doodgaan van de honger? Hoe kunnen wij zo meegaan in het materialisme terwijl we zeggen een God te dienen die zegt dat we niet en God en de Mammon kunnen dienen? We praten wel over het feit dat we vooral christen moeten zijn in onze daden, maar wie ziet onze omgeving daar nu werkelijk van? We zien het principe van 'goede werken' vergeten, terwijl de Bijbel daar toch heel duidelijk over spreekt."
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286