Zalig worden is mijnen

„Zalig worden is de boodschap van het Evangelie mijnen” ALBLASSERDAM - „Er zijn jongeren die denken dat ze iets heel bijzonders moeten meemaken om zalig te worden. Het enige dat moet gebeuren is dat je de boodschap van het Evangelie, dat God verzoend is, door een waarachtige geloof mijnt.” Dat zei ds. A. Simons, hervormd predikant te Vinkeveen, gistermiddag in de Grote Kerk te Alblasserdam. Hij sprak tijdens een appel- en ontmoetingsdag van de Stichting Reformatorisch Appel (SRA). Ds. Simons vertelde dat hij veel te maken krijgt met jongeren die geen vrede met God kunnen vinden, omdat ze menen dat er nog veel met hen gebeuren moet, zoals het krijgen van een bijzondere tekst, het in de geest naar Golgotha gaan, of opgetrokken worden in de derde hemel. Anderen willen eerst de zonde overwinnen of ze willen weten of ze wel uitverkoren zijn. Onlangs sprak hij iemand die zo radeloos was dat hij meende de zonde tegen de Heilige Geest te hebben begaan. De predikant zei te begrijpen dat de achterliggende drijfveer is dat jongeren zichzelf niet willen bedriegen en het geloof niet zomaar aannemen. Ds. Simons voelt zich echter gedrongen hen te waarschuwen voor het wachten op bijzondere dingen. „Zalig worden heeft in de eerste plaats niet met jezelf te maken. Het is Pasen geweest. Op Golgotha gebeurde iets tussen God de Vader en God de Zoon. Daar heeft de Heere Jezus het in orde gemaakt met God de Vader. God is verzoend. Deze boodschap moet aan je hart gedrukt worden en door een waarachtig geloof gemijnd worden. De deur van je hart zit nog op slot. Je kunt alleen deel krijgen aan het heil door het geloof. Het geloof is eenvoudig vertrouwen dat de lieve Borg ook voor mij de prijs betaalde.” Is het werkelijk zo eenvoudig? zo vroeg de predikant. „Als je nu zegt: Jezus, U bent voor mij naar Golgotha gegaan, dan breekt er iets. Druk de Heere Jezus aan je hart en stamel: „Heere, ik geloof.” Ik verkondig je dat je dan met God verzoend bent.” Mentaliteitsverandering De voorzitter van de SRA, A. Baan, die sprak over heiligmaking, stelde dat er enerzijds mensen gevangenzitten in de boeien van dogmatiek en theologie, ook in de gereformeerde gezindte. Anderzijds zijn er die zeggen te leven van genade, maar in wier leven niets verandert. „Wedergeboorte is een mentaliteitsverandering. Genade is niet goedkoop, omdat christenen samen met Christus gekruisigd zijn. De Heere Jezus roept op Hem dagelijks na te volgen naar Golgotha. Dan ontstaat er strijd tussen Gods wil en de eigen wil van de mens. Het grootste probleem is het eigen ik, dat van de troon moet. Geestelijke groei betekent steeds meer leven uit de opstandingkracht van Christus. Jezus wil na ontvangen genade steeds weer kracht geven om in de kracht van Hem zonde te overwinnen.” Kleine Crimineel De derde spreker, evangelist W. A. den Hertog, sprak over het zien op Jezus. Hij noemde een aantal mensen die op Hem zagen, zoals Nicodemus, die aanvankelijk vol vragen zat. „Wedergeboorte wordt gewerkt door het geloof. God wil de gave van het geloof geven aan ieder die Hem zoekt.” Daarna waren er de eerste discipelen van Jezus, die Hem achternaliepen. „Geloof is onvoorwaardelijk volgen, niet redeneren. Als je Jezus wilt volgen, dan zal Hij Zich naar je omdraaien. Hij is geïnteresseerd in je leven en zal je laten zien dat Hij er is.” Een andere volgeling was Zacheüs, een „kleine crimineel.” „Zacheüs zoekt Jezus, Jezus zoekt Zacheüs. Zoek je Jezus, Jezus zoekt jou.” Vervolgens noemde hij Stefanus, die tijdens zijn sterven op Jezus zag. Den Hertog wist van mensen die tijdens hun sterven op Jezus zagen en vrede kregen. Hij noemde een recent voorbeeld van een vrouw die twee weken een doodsstrijd voerde, maar die daarna zo naar Jezus verlangde dat ze geen verdere medische behandeling meer hoefde. Hij haalde ten slotte het beeld van het kloppen op het hart aan. „Als je maar doorsnurkt en niet wilt accepteren dat Jezus het slot van het hart heeft ontsloten, dan ben je ongelovig. Ga naar Hem toe Die klopt op de deur van je hart.” Bron: Reformatorisch Dagblad - 10 april 2007 - Stichting SRA - Appel- en ontmoetingsdag
Nieuwsberichten

Soms komt Heart Cry in het nieuws zonder dat we hiervan op de hoogte zijn. Mail ons gerust als je iets tegenkomt. Mail het naar info@heartcry.nl.

286