Basislessen Geestelijke Groei
cover basislessen_middle
Korte omschrijving:

Dit boek met 23 basislessen Geestelijke Groei blijkt in een grote behoefte te voorzien. De vijfde druk is ongewijzigd, maar bevat 60 extra pagina's. Al meer dan 7.000 exemplaren zijn er van dit boek verkocht! Meerdere jongeren en ouderen in Nederland hebben het hartelijke verlangen naar verdieping van hun geestelijke leven. God heeft het verlangen voor ieder van Zijn kinderen dat zij tot volle wasdom komen door geestelijke groei en het doel verwezenlijken waarvoor Hij hen geroepen heeft. Het blijkt dat velen worstelen met de vraag: “maar hoe groei ik geestelijk?” Om dit doel te bereiken is (praktisch) onderwijs en toerusting essentieel. Om deze reden hebben we een leerzaam boek geschreven met 23 basislessen Geestelijke Groei. Het boekbevat 320 pagina's op A4 formaat.

Kijk op www.geestelijkegroei.nl om de eerste basisles over Geloofszekerheid (oude opmaak) te bekijken.

Het cursusboek met Bijbelstudies bevat de volgende basislessen:

Hoofdstuk 1: Geloofszekerheid
Hoofdstuk 2: Zondebelijdenis
Hoofdstuk 3: Bijbellezen en Bijbelstudie
Hoofdstuk 4: Handreikingen voor stille tijd
Hoofdstuk 5: Wie ben ik in Christus?
Hoofdstuk 6: Voorwaarden van het discipelschap
Hoofdstuk 7: Getuige zijn in onze omgeving
Hoofdstuk 8: Gemeenschap met gelovigen
Hoofdstuk 9: Wat is heiligmaking?
Hoofdstuk 10: Hoe kan ik Gods wil leren kennen?
Hoofdstuk 11: Vervulling door de Heilige Geest
Hoofdstuk 12: Met Christus gekruisigd
Hoofdstuk 13: Met Christus opgestaan
Hoofdstuk 14: Met Christus gezeten in de hemel
Hoofdstuk 15: Geestelijke oorlogsvoering
Hoofdstuk 16: Lofprijzing
Hoofdstuk 17: Hoe werkt God een opwekking?
Hoofdstuk 18: De noodzaak van voorbede en intersessie
Hoofdstuk 19: De zendingsopdracht: discipelen maken
Hoofdstuk 20: Wachten op de Heere
Hoofdstuk 21: Zelfbeeld en identiteit
Hoofdstuk 22: Huwelijk en gezin
Hoofdstuk 23: Geestelijk (verder) groeien

Dit cursusboek willen wij van harte aanbevelen voor belijdeniscatechese, lidmatenkring, bijbelstudiegroepen, enz. Naast een bijbelstudie van ca. 5 pagina's bevat iedere basisles ca. 3 pagina's persoonlijke- en gemeenschappelijke bijbelstudie-vragen. Elke les bevat ook 1 of meerdere boxen met extra studiemateriaal. 

  • Auteur:
    Evangelist Arjan Baan
  • Aantal blz:
    320
€ 14,95
Aantal:

 

197