De roepstem van het Evangelie & de ware bekering
cover de roepstemvanhetevangelie
Korte omschrijving:

Paul Washer schrijft in dit nieuwe boek 'De roepstem van het Evangelie & de ware bekering': "Eén van de grootste misdaden die door deze huidige generatie christenen wordt begaan, is het veronachtzamen van het evangelie. Uit deze veronachtzaming komen al onze andere problemen voort. De verloren wereld is niet zozeer gekant tegen het evangelie. Nee, de verloren wereld is onwetend met betrekking tot het evangelie, omdat velen die het evangelie brengen zelf ook geen weet hebben van de grondbeginselen ervan. De essentiële thema’s die het hart van het evangelie bepalen - de rechtvaardigheid van God, de absolute verdorvenheid van de mens, de verzoening door Jezus Christus’ bloed, de aard van de ware bekering en de bijbelse basis van de geloofszekerheid - ontbreken in te veel preken. Kerken reduceren de boodschap van het evangelie tot een paar geloofsdogma’s, onderwijzen dat bekering vooral een menselijke beslissing is en spreken de verzekering van de eeuwige zaligheid uit over iedereen die een zondaarsgebed bidt. De consequenties van deze beperkingen en simplificaties van het evangelie zijn helaas verstrekkend. Ten eerste wordt het hart van de onbekeerde nog meer verhard. Er zijn weinig moderne 'bekeerlingen' die uiteindelijk de stap zetten om bij een gemeente betrokken te zijn. Daar komt nog bij dat zij die dit wel zijn uiteindelijk toch afvallen of vleselijk blijven doorleven. Hoeveel miljoenen mensen wandelen door de straten en zitten in onze kerkbanken terwijl zij onveranderd blijven door het ware evangelie van Jezus Christus? En toch zijn zij ervan overtuigd dat zij gered zijn, omdat zij eens in hun leven hun hand hebben opgestoken tijdens een evangelisatiecampagne of een gebed hebben nagezegd. Dit valse gevoel van zekerheid werpt een grote dam op, die deze mensen vaak belet om ooit het ware evangelie te horen."

De inhoudsopgave van het boek ziet er als volgt uit:


Deel 1: De oproep van het evangelie

1. Een oproep tot bekering

2. Een oproep tot geloof

3. Geloven en belijden

4. Christus ontvangen

5. Christus aan de deur van het hart


Deel 2: Nieuwe harten en de aard van ware bekering

6. De grote drijfveer voor en het doel van de verlossing

7. De Leidsman van de verlossing

8. Afzondering en loutering

9. Een nieuw hart


Deel 3: Nieuwe mensen en de aard van ware bekering

10. De krachtdadige Geest

11. De heerlijkheid van het Nieuwe Verbond

12. De totstandkoming van een nieuw volk

13. De zekere kennis van God die de christen heeft

14. Het hart en de weg van Gods volk

15. Het eeuwigdurende Verbond

16. Gods goedheid voor Zijn volk

 

Paul Washer is een bekende zendeling en evangelist. Hij is zeer bewogen met verloren zielen en heeft een wereldwijde bediening om Gods Gemeente terug te roepen naar Gods Woord en het Evangelie. Zijn radicale boodschap willen we van harte aanbevelen. Dit boek is deel 2 van een trilogie. Deel 1 is ook al verschenen onder de titel: 'De kracht en de boodschap van het evangelie'.  

  • Auteur:
    Paul Washer
  • ISBN:
    9789079465682
  • Aantal blz:
    254
€ 12,95
Aantal:

 

197