Gebrokenheid
cover gebrokenheid
Korte omschrijving:

Dit boekje gaat over gebrokenheid. Als mensen houden we niet van pijn en gebrokenheid. Onze voorkeur gaat uit naar stabiliteit, goede gezondheid en het onder controle houden van ons leven en onze bediening. Bijbelse personen als Mozes, Petrus en Paulus hielden heel veel van de Heere; ze wilden Hem graag dienen met hun eigen goede ideeën, eigen inzichten en eigen kracht. Door de lessen van gebrokenheid heen heeft de Heere God deze mannen zacht gemaakt om zo dóór hen Zijn werk te kunnen doen. Gebroken christenen vertrouwen niet meer op zichzelf. Ze vechten niet meer voor hun eigen ideeën en rechten. Ze hebben door pijn geleerd dat zij “zonder God niets kunnen doen” (Joh.15:5). Dit kleine boekje is een uitnodiging om stil te staan en te reflecteren op de moeilijke momenten in jouw leven. Er komen praktische vragen aan de orde, zoals “Is jouw sterke wil al gebroken?” en “Probeer jij nog steeds de Heere te dienen op basis van eigen inzichten?” Wat is het nodig dat wij allemaal gebroken worden! Mogelijk wil God dit boekje gebruiken om jou op de knieën te brengen met het gebed in je hart: “Heere, breek mij maar….opdat Uw Naam door mij heen verheerlijkt wordt!” Philip Nunn heeft vijftien jaar als zendeling en Bijbelleraar de Heere gediend in Colombia, Zuid Amerika. Tijdens deze jaren heeft hij zich regelmatig beziggehouden met dit belangrijke onderwerp: “vergeving”. Als pastoraal werker maakte hij van dichtbij de verandering mee in mensen die kozen om de Heere Jezus te gehoorzamen en anderen te vergeven. Nu hij terug is in Europa helpt hij nog steeds christenen om dát te verwijderen wat hun geestelijke ontwikkeling belemmert door degenen die kwaad aan hen hebben gedaan te vergeven.

  • Auteur:
    Philip Nunn
  • ISBN:
    9789079465002
€ 7,45
Aantal:

 

197