Geestelijk leiderschap
cover geestelijk leiderschap
Korte omschrijving:

Dit boek wordt door John MacArthur uitgedeeld aan alle nieuwe leidinggevenden in zijn kerkelijke gemeente. Een leerzaam boek met zeer veel Bijbels onderwijs. Er is een grote behoefte aan getalenteerde, gepassioneerde leiders binnen de kerkelijke gemeenten van deze tijd. We kunnen dit niet genoeg benadrukken. Deze tijd vereist van mannen en vrouwen een daadkrachtige, voortvarende en alerte houding. Er zijn leiders nodig die door Gods Geest geleid worden en zich totaal aan Jezus Christus hebben overgegeven. Met de verkoop van meer dan 750.000 exemplaren heeft Geestelijk Leiderschap zich als leidraad voor zulk leiderschap bewezen.

In dit boek laat J. Oswald Sanders ons kennismaken met de belangrijkste grondbeginselen van leiderschap, zowel wat praktische zaken als geestelijke zaken betreft. Zijn gedachten illustreert hij met voorbeelden uit de Bijbel en met levensbeschrijvingen van voortreffelijke mannen van God, zoals Mozes, Nehemia, Paulus, David Livingstone, Charles Haddon Spurgeon en anderen. Sanders beschrijft dat aangeboren leiderschapskwaliteiten van God komen. Ze kunnen echter alleen dán tot hun recht komen als ze worden gebruikt om God te verheerlijken.

Hier volgen een aantal thema’s die in het boek worden besproken:

• De uitdaging: hoe kun je een leider worden?

• De verantwoordelijkheden van het leiderschap

• De kwaliteiten en criteria van leiderschap

• Hoe je moet delegeren en hoe je voor opvolgers kan zorgen

• De tijdsbesteding en prioriteiten van een leider

Om de groei in het geloof te stimuleren is er in deze uitgave na elk hoofdstuk een onderdeel ‘zelfreflectie’ toegevoegd. Achterin het boek is een studiegids opgenomen, zodat het boek ook heel goed in groepsverband besproken kan worden. J. Oswald Sanders was directeur van de adviesraad van Overseas Missionary Fellowship, het zendingsgenootschap waar eerder ook Hudson Taylor bij betrokken was. Oswald Sanders preekte over de hele wereld en schreef veel boeken. Hij kreeg de ‘Order of the British Empire for Christian service and theological writing’ toegekend. John MacArthur over dit boek: "Geestelijk Leiderschap zou de vaste metgezel moeten zijn van iedere onderherder in dienst van de Zaligmaker. Wat ik waardeer is dat in dit boek de nadruk niet op methodes wordt gelegd. De nadruk wordt gelegd op karakter, passie en godvrezendheid. Ik heb dit boek dikwijls gelezen om weer grip te krijgen op de fundamentele zaken voor wat mijn taak betreft. Ik heb alle leidinggevenden binnen onze gemeente een exemplaar gegeven." 

  • Auteur:
    J. Oswald Sanders
  • ISBN:
    978-90-79465-42-2
  • Aantal blz:
    256
€ 17,95
Aantal:

 

197