Heilig leven voor God
cover heilig leven voor god
Korte omschrijving:

De kracht van het kruis en de strijd tegen de zonde

Als vervolg op het prachtige boekje “Hoe krijg ik vrede met God?” schreef de bekende Schotse predikant H. Bonar (1808-1889) dit boekje. De inhoud wil een handreiking zijn voor de praktijk van de levensheiliging. Behalve een uiteenzetting van de Bijbelse uitgangspunten, zoals “Christus voor ons” en de “Heilige Geest in ons”, waarschuwt hij voor ontsporingen die kunnen optreden in de dagelijkse levenswandel met de Heere. Het boekje wil jongeren en ouderen helpen, die strijden met specifi eke zonden in hun leven. Bonar geeft op eenvoudige manier uitleg hoe we om moeten gaan met de kracht van de zonde. Dit praktisch pastoraal boekje – met veel nuttige lessen voor het dagelijks geloofsleven – getuigt van een diep inzicht in de inwendige strijd in het leven van de gelovigen en in de juiste verhouding van wet en Evangelie. Van harte aanbevolen voor hen die verlangen naar geestelijke verdieping.

  • Auteur:
    Horatius Bonar
  • ISBN:
    9789081979405
  • Aantal blz:
    148
€ 10,95
Aantal:

 

197