Het Nieuwe Leven
cover het nieuwe leven
Korte omschrijving:

Wat een geweldige zegen ontvang je, als je in de Heere Jezus gelooft! Er komt niet alleen een verandering in je leefwijze, maar je ontvangt van God ook een heel nieuw, hemels leven. Andrew Murray schreef dit boek speciaal voor jonggelovigen. Hij was overtuigd dat Bijbels onderwijs nodig was om iedere gelovige te laten zien wat hem/haar in Jezus Christus geschonken is. De korte en thematische hoofdstukken zijn in deze uitgave speciaal bewerkt voor jonge lezers en daardoor prettig leesbaar. De vele tekstverwijzingen stimuleren de lezer om de Bijbel zelf te onderzoeken en het gelezene toe te passen in het dagelijkse leven. Dit boek leent zich voor persoonlijke studie en door de toegevoegde gespreksvragen ook goed voor gemeenschappelijk gebruik. Het is ons gebed en verwachting dat dit boekje voor vele jongeren tot overvloedige zegen zal zijn!

INHOUDSOPGAVE

 • Hoofdstuk 1. Het Nieuwe Leven
 • Hoofdstuk 2. De melk van het Woord
 • Hoofdstuk 3. Gods Woord en ons hart
 • Hoofdstuk 4. Het Geloof
 • Hoofdstuk 5. De kracht van het Woord van God
 • Hoofdstuk 6. Gods gave van Zijn Zoon
 • Hoofdstuk 7. Jezus’ overgave van Zichzelf
 • Hoofdstuk 8. Kinderen van God
 • Hoofdstuk 9. Je overgave aan Jezus
 • Hoofdstuk 10. Een Verlosser van zonde
 • Hoofdstuk 11. De belijdenis van de zonde
 • Hoofdstuk 12. De vergeving van de zonde
 • Hoofdstuk 13. De reiniging van de zonde
 • Hoofdstuk 14. Heiligheid
 • Hoofdstuk 15. Gerechtigheid
 • Hoofdstuk 16. De liefde
 • Hoofdstuk 17. Ootmoed
 • Hoofdstuk 18. Struikelingen
 • Hoofdstuk 19. Jezus de Bewaarder
 • Hoofdstuk 20. Kracht in zwakheid
 • Hoofdstuk 21. Het gevoelsleven
 • Hoofdstuk 22. De Heilige Geest
 • Hoofdstuk 23. De leiding van de Geest
 • Hoofdstuk 24. Het bedroeven van de Heilige Geest
 • Hoofdstuk 25. Vlees en Geest
 • Hoofdstuk 26. Het geloofsleven
 • Hoofdstuk 27. De macht van de duivel
 • Hoofdstuk 28. De strijd van de christen
 • Hoofdstuk 29. Wees een zegen
 • Hoofdstuk 30. Getuige zijn
 • Hoofdstuk 31. De zending
 • Hoofdstuk 32. Blijdschap
 • Hoofdstuk 33. Beproeving
 • Hoofdstuk 34. Persoonlijk gebed
 • Hoofdstuk 35. Gezamenlijk gebed
 • Hoofdstuk 36. De vreze des Heeren
 • Hoofdstuk 37. Volkomen toewijding
 • Hoofdstuk 38. De zekerheid van het geloof
 • Hoofdstuk 39. Gelijkvormig aan Jezus
 • Hoofdstuk 40. Gelijkvormigheid aan de wereld
 • Hoofdstuk 41. De dag van de Heere
 • Hoofdstuk 42. De Doop
 • Hoofdstuk 43. Het Avondmaal
 • Hoofdstuk 44. Gehoorzaamheid
 • Hoofdstuk 45. De wil van God
 • Hoofdstuk 46. Zelfverloochening
 • Hoofdstuk 47. Bedachtzaamheid
 • Hoofdstuk 48. Geld
 • Hoofdstuk 49. De vrijheid van de christen
 • Hoofdstuk 50. Groei
 • Hoofdstuk 51. Bijbelonderzoek
 • Hoofdstuk 52. De Heere is het Die het voleindigt
 • Auteur:
  Andrew Murray
 • ISBN:
  9789079465132
 • Aantal blz:
  296
€ 14,95
Aantal:

 

197