Jezus Zelf
coverJezusZelf
Korte omschrijving:

Zowel Dr. Andrew Murray als Dr. Albert B. Simpson wijdden hun leven aan de verheerlijking van Jezus. Tientallen boeken vloeiden uit hun pen. Dit boekje bestaat uit twee delen. In het eerste gedeelte getuigt broeder Simpson op een levendige wijze van de openbaring die Jezus Zelf in al Zijn volheid hem gaf. Nadat God Zichzelf op een heerlijke wijze aan hem openbaarde, schreef hij het wereldberoemde lied: ‘Once it was the blessing’. Zijn indringende getuigenis is voor ons een geweldige aanmoediging om niet te blijven steken bij de gaven, maar ons uit te strekken naar en te richten op de Gever Zelf! Het tweede deel van dit boekje bevat twee – voor velen onbekende – toespraken van Andrew Murray. Hij hield deze preken tijdens een conferentie in Zuid-Afrika. We proeven in deze boodschap Murray’s hartsverlangen. Het maakt zijn diepe wens voor de conferentiegangers duidelijk: meer zicht op de Persoon van Jezus Christus Zelf! ‘Christus spreekt tot een ieder die op deze conferentie gekomen is, die gezongen en gebeden heeft en zich heeft overgegeven: ‘Ik geef Mijzelf aan u, om de uwe te zijn, absoluut en volkomen, elk uur van elke dag. Ik geef Mijzelf aan u, om u elk ogenblik te zegenen en te ondersteunen. Ik geef Mijzelf om u elk ogenblik de zekerheid van Mijn tegenwoordigheid te geven. Ik wil geheel, geheel, geheel voor u zijn.’ 

  • Auteur:
    Andrew Murray & A.B. Simpson
  • ISBN:
    9789079465323
€ 6,95
Aantal:

 

197