Predikers en prediking
Predikers en prediking.png
Korte omschrijving:

Handreiking voor een krachtige Woordverkondiging

‘Predikers en prediking’ is een belangrijk boek voor hen die Gods Woord verkondigen. Dr. D. Martyn Lloyd-Jones geeft indringende adviezen met betrekking tot het hart van de prediker en praktische handreikingen met betrekking tot het maken en houden van preken. 

De gemeente van de Heere Jezus Christus bestaat dankzij de prediking. De prediking houdt de kerk in stand, geeft haar leven en voedt haar. Als de kerk haar leden de prediking zou ontzeggen, zou ze door gebrek aan geestelijk voedsel kwijnen. Lloyd-Jones tikt streng op de vingers van degenen die proberen de prediking te vervangen door iets anders. De mens, die van nature zondig is, heeft het Woord in de prediking nodig voor zijn tijdelijke en eeuwige welzijn. Het is een groot voorrecht voor de prediker om dit genadige Woord te verkondigen. De schrijver gaat diep in op dit werk en spaart zichzelf niet. Hij wijst op de grote, begenadigde predikers uit het verleden die Gods liefde en passie uitstraalden, en die als een kaars voor Christus brandden. Hij stelt eerlijk de vraag: “Waar is vandaag de dag de passie die de prediking in het verleden zo kenmerkte? Waarom ontbreekt het de hedendaagse predikers aan bezieling? De waarheid is immers niet veranderd. Geloven de predikers van nu nog in die waarheid? Raakt die waarheid hen nog diep? Heeft die waarheid hun harten ooit gegrepen, zodat ze zichzelf verloren in liefde en aanbidding omdat ze Jezus Christus leerden kennen?” Dr. Martyn Lloyd-Jones was een invloedrijke predikant en evangelist wiens preken en boeken wereldwijd veel mensen hebben beïnvloed. Hij stond in de traditie van de Reformatie en de Puriteinen. Zijn bediening was gekenmerkt door een diepgaande Bijbelkennis en heldere, verrijkende prediking. 

Inhoud: 340 blz.
Prijs: € 16,95

  • Auteur:
    Dr. D. Martyn Lloyd-Jones
  • Aantal blz:
    340
€ 16,95
Aantal:

 

197