Vergeving van zonden en nog veel meer...
Cover_Vergeving van zonden en nog veel meer_Campen
Korte omschrijving:

De Bijbel gaat voor je open en je ziet Jezus Christus als je de Oudtestamentische

offers biddend bestudeerd. In Leviticus 1–7 worden vijf typen offers behandeld: het

brandoffer, het graanoffer, het dankoffer, het zondoffer en het schuldoffer. Vier van

de vijf offers zijn bloedig. De ene uitzondering is het graanoffer. De heerlijke boodschap

van het kruis is zo vol en zo veel dat er vier offertypen in het Oude Testament

nodig waren om dit voor ons uit te stallen. Het is geestelijk genieten! Je kunt niets

anders dan de Vader aanbidden voor het offer van de Heere Jezus aan het kruis! De

offers vertellen ons dat we vergeving van zonden kunnen ontvangen. Maar weet je

wat zo wonderlijk is? De offers bevatten veel meer geestelijk onderwijs!

Gezonde christenen zijn Bijbelgetrouwe christenen die groeien in het Woord. Dit

Bijbelstudieboekje is vast voedsel en is bedoeld om op te groeien in de genade en

de kennis van onze Heere en Zaligmaker Jezus Christus. De inhoud wil Christus op

een veelzijdige manier laten schitteren. Aan het eind van ieder hoofdstuk zijn gespreksvragen

toegevoegd, waardoor het geschikt is voor kringwerk in de gemeente.

Ds. M.M. van Campen (1965) is sinds 2005 predikant van de Maranathakerk in Rotterdam-

Zuid. Hij is tevens de schrijver van de Bijbelstudieboekjes over de Joodse

feesten: ‘De schatkist van Christus’ (2014) en een over kwalen in het geestelijke leven:

De Medicijnkist van God’ (2016). In dat jaar verscheen er ook nog een boekje voor

zoekende zielen: ‘Hoe word ik een kind van God?’

 • Auteur:
  Ds. M.M. van Campen
 • Uitgeverij:
  Boekenfonds
 • ISBN:
  9789082471144
 • Aantal blz:
  144
€ 9,95
Aantal:

 

197