Informatie over sprekers

Op de Pinksterconferentie hopen twee sprekers uit het buitenland in ons midden te zijn.

 

Jef de Vriese uit België

Conrad Mbewe uit Zambia

 

Op deze pagina vertellen we wat meer over hun achtergrond en bediening.

Wie is Jef de Vriese?

Een aantal lezingen worden verzorgd door drs. Jef de Vriese uit België. Jef is de oprichter en directeur van Centrum voor Pastorale Counseling. Voor meer informatie: www.pastoralecounseling.org  

Samen met zijn vrouw Herlinde verleent Jef al jaren pastoraat aan gelovigen die vastgelopen zijn. Allerlei vragen en problemen over discipelschap, huwelijk en gezin worden besproken in het licht van de Bijbel. De bestseller die Jef geschreven heeft is: “Helpen met de Bijbel”. Jef en Herlinde geven aan de hand van dit boek toerusting en training aan christenen die in de gemeente verlangen om het pastoraat meer vorm te geven. Op hun persoonlijke website staan allerlei artikelen en preken om beter met hen kennis te maken. Informatie: http://www.devriese.eu/

Jef en Herlinde zijn beiden erg muzikaal en hebben verschillende liederen gemaakt en samen gezongen. Zie: https://www.youtube.com/watch?v=CfCGA9xy8u8

Naast de pastorale toerusting bieden zij het Family Builders programma aan. Dat programma heeft als doel ouders te helpen doelgericht te zijn in de opvoeding van hun kinderen. Ouders kunnen leren hun kinderen een gezond emotioneel, sociaal en geestelijk erfgoed te geven. Zij zeggen: “De sleutels van een fijn gezinsklimaat hebt u zelf in de hand. Gezinstradities geven uw gezin geestelijke inhoud. Normen en waarden doorgeven aan kinderen, op een plezierige, ontspannen en geestelijke manier is echt mogelijk. Maar… wij missen de praktische middelen. Weinigen van ons hebben dat geleerd van hun ouders. Velen zijn tot geloof gekomen zonder geestelijk voorbeeld, zodat christelijke karaktervorming, gezelligheid en geloofsoverdracht dingen zijn waarvan wij niet altijd weten hoe die tot stand te brengen. U kunt dit leren!”

Wie is Conrad Mbewe?
Conrad Mbewe uit Zambia wordt wel eens ‘de Afrikaanse Spurgeon’ genoemd. Hij is vanaf 1987 voorganger van de Kabwata Baptist Church in Lusaka. Tevens was hij directeur van de Reformed Baptist Preachers College in Zambia. Hij is eindredacteur van het Reformation Zambia tijdschrift en heeft bijdragen geleverd aan diverse boeken. Zelf schreef Conrad o.a. een boek over gemeente-zijn: “Foundations for the Flock” (truths about the church for all the Saints). Hij beschrijft in dit boek dat de kerk van Jezus Christus slechts één fundament heeft: Christus Zelf. Maar op dit fundament moeten fundamentele waarheden komen die in de Bijbel terug te vinden zijn. Dit boek is een verzameling van gedachten en ervaringen als gevolg van 25 jaar pastorale ervaring. Het is geschreven met wijsheid, inzicht, nederigheid en bruikbaarheid om het volk van God te instrueren en toe te rusten. Conrad wordt wereldwijd veel uitgenodigd om te spreken in allerlei landen, waaronder ook Engeland en Amerika. We zijn zeer verheugd dat pastor Mbewe bereid is gevonden om naar Nederland te komen voor de Pinksterconferentie en een korte tournee. Conrad Mbewe geniet brede bekendheid over de wereld en is een persoonlijke vriend van dr. Joel Beeke, John Piper en Paul Washer.

Meer informatie over Conrad Mbewe is te vinden op: www.conradmbewe.com  
Voor een filmpje over ‘bewogenheid voor zielen’: http://www.youtube.com/watch?v=HD9HboBlqgs

360