Informatie over sprekers

Op de najaarsconferentie hopen twee sprekers  in ons midden te zijn.

 

Henk Binnendijk

David Ravenhill uit USA

ds. Johan Botha uit Zuid-Afrika

 

Op deze pagina vertellen we wat meer over hun achtergrond en bediening.

Wie is Henk Binnendijk?
De 84-jarige Henk Binnendijk groeide op in een gezin met 10 kinderen, 2 jongens en 8 meisjes. Na de Mulo werkte hij achttien jaar in het expeditiebedrijf van zijn vader. Binnendijk groeide op binnen de Nederlands Hervormde Kerk. Hij kwam tot levend geloof tijdens een evangelisatiebijeenkomst, waar de bekende Corrie ten Boom sprak. Vooral de Bijbelstudiekampen en Bijbelstudies van Sidney Wilson (www.sidneywilson.nl) hebben Henk gevormd en aangespoord tot algehele overgave en een toegewijd leven aan de Heere. Na deze algehele overgave besloot Binnendijk - hoewel al getrouwd - zijn huis te verkopen, omdat hij het christelijk geloof wilde verkondigen. Dit was niet eenvoudig aangezien daar een tijdlang geen inkomsten tegenover stonden. Gedurende tien jaar werkte hij freelance voor verschillende evangelisatieorganisaties. In 1972 heeft hij een Bijbelcursus in Engeland gevolgd bij de Bible College of Wales. In 1976 trad Binnendijk in dienst bij de Evangelische Omroep en verzorgde voor deze omroep een veelvoud aan christelijke programma's, zoals in de jaren negentig Fifty-Fifty, waarin hij met bekende Nederlanders confronterende interviews aanging over het christelijk geloof. In 1999 ging hij met pensioen. In 2002 besloot hij na 27 jaar te stoppen met zijn toespraken tijdens de EO Jongerendag. Henk is nog steeds lid van de Nederlands Hervormde Kerk. In deze kerk geeft hij zo nu en dan preekbeurten; verder spreekt hij ook nog op allerlei andere christelijke bijeenkomsten, zoals mannen- en vrouwendagen en conferenties. De laatste jaren schreef hij enkele boeken, waaronder: Het Meesterwerk van God & Het verlangen van God. Henk Binnendijk is getrouwd en heeft vijf kinderen. Hij woont in Rijnsburg.

Wie is David Ravenhill?
David is in 1942 geboren in Engeland en is de zoon van de opwekkingsprediker Leonard Ravenhill, die in de vorige eeuw de kerk in Amerika wakker schudde met zijn indringende preken en zijn boek Why revival tarries? (waarom opwekking vertoeft). In 1964 studeerde hij af aan het Bethany Fellowship Bible College in Minneapolis, waar hij zijn vrouw Nancy ontmoette en met haar trouwde. In hun vroege jaren diende David en Nancy samen met David Wilkerson's Teen Challenge Center in New York City. Daarna werkten hij 6 jaar met YWAM (Youth With A Mission). Van deze 6 jaar diende hij 2 jaar in Port Moresby in Papoea Nieuw-Guinea. Vanaf 1973-1988 was David betrokken in het pastorale team van één van de grootste kerken van Nieuw-Zeeland: het New Life Center in Christchurch. David en Nancy kwamen terug naar de Verenigde Staten in 1988. Het jaar daarop raakten ze betrokken bij het leiderschap van Kansas City Fellowship onder leiding van Mike Bickle. Vanaf 1997 diende David als senior pastor in een bloeiende kerk te Gig Harbor (Washington). Hij trad in 1997 af om in de Verenigde Staten en in het buitenland een voltijdse rondreizende bediening te beginnen. Vóór hun verhuizing naar hun huidige huis in Garden Valley (Texas) woonde David en zijn vrouw achttien maanden in Pensacola (Florida) waar David doceerde aan een Bijbelschool. David Ravenhill verlangt er intens naar dat gemeente van Jezus Christus meer en meer zal groeien in geestelijke volwassenheid door intimiteit met God. David schreef verschillende boeken, zoals: For God's Sake Grow Up! - A call to spiritual maturity, Surviving the Anointing, They Drank from the River but Died in the Wilderness, The Jesus Letters en Blood Bought. David en Nancy hebben samen drie opgroeiende dochters. Meer informatie: http://www.davidravenhill.net

Wie is ds. Johan Botha?
Johan Botha is geboren op 6 oktober 1956 in een klein huisje in Beaufort-West in Zuid-Afrika. Zijn vader was een volledige alcoholist, en als gevolg van voortdurende mishandeling heeft zijn moeder hem verlaten, samen met haar drie kinderen die geboren zijn uit dat huwelijk. Menselijk gesproken had hij totaal geen toekomst, wat zou er van hem terechtkomen? Johan heeft zijn vader pas na 33 jaar voor het eerst weer gezien en gesproken. In die tussentijd was zijn vader tot geloof gekomen en verlost van de drank maar is kort na hun vereniging overleden. Johan had het voorrecht gehad om hem te begraven. Nadat ze verhuist zijn naar Pretoria, heeft hij zijn schoolloopbaan daar voltooid, en heeft hij zijn vrouw daar ontmoet. Zij gingen beiden naar dezelfde school. Ze waren allebei diep in de zonden en dienden de wereld; ook al gingen ze naar catechisatie en waren ze lidmaten van een grote traditionele kerk. Zijn vrouw heeft de Heere op wonderbaarlijke manier ontmoet in maart 1983 en hijzelf een maand later in april 1983. Ons huwelijk liep na twee jaar op de rotsen, maar de Heere heeft hier ingegrepen en Hij heeft getoond hoe Hij huwelijken kan redden. Na zijn bekering kon hij niet genoeg van de Bijbel krijgen. Hij heeft zijn eerste Bijbel letterlijk stukgelezen; hij heeft toen geen enkele gebedssamenkomst of eredienst gemist. Tijdens een gebedssamenkomst voor de avonddienst heeft een ouderling gebeden: “Heere, stuur ons een door God bewerkte herleving”, dit heeft zijn hart aangegrepen, en hij is toen begonnen met het lezen van boeken over herleving. Sinds dat gebed bidt hij al 27 jaar voor een ‘door God gewerkte herleving”. Toen ds. Botha in 1992 zijn eerste gemeente bediende, heeft Dr. Johannes van der Colff hem benaderd met de vraag of hij in de stichting van ‘Herlewing SA’ wilde dienen. Sindsdien heeft hij, samen met vele anderen die ook voor de stichting gewerkt hebben en ook vandaag nog een hart voor herleving hebben, meegewerkt om conferenties te regelen, en anderen aangemoedigd om te bidden voor herleving. Onder hen zijn Dr. Willie Marais, Dr. Francois Carr, Dr. Harold Peasley, Dr. Chris Saayman, Ds. Rudie Beukes, Ds. Etienne Maritz, en vele anderen. Tegenwoordig werkt hij nauw samen met de broeders van Heart Cry Zuid-Afrika met het aanbieden van wekelijkse televisieprogramma’s het regelen van congressen en treedt hij zelf op als een spreker met een hart wat brand voor herleving. Ds. Johan Botha schreef ons: “Herleving is niet iets wat de mens kan bewerken. God stuurt herleving wanneer Hij wil. Maar Hij gebruikt mensen om die weg tot herleving te banen door gebed en prediking. Mijn verlangen is om herleving te ervaren welke door God is aangestuurd. Waar zondaren tot bekering komen en niet terugvallen, waar gezinnen hersteld worden, waar wereldse plaatsen zoals bioscopen en dancings gesloten worden, de kerken vol zitten en waar er een gebrokenheid onder mensen komt in de tegenwoordigheid van God. Wat zal ik juichen wanneer in dat Nederland ook gebeurt, daar waar mijn voorvaders vandaan komen, en dat ik dat mee terug mag nemen naar Zuid-Afrika.”

360