Lessen uit het leven van Benaja (1 Kron. 11:25)

Lessen uit het leven van Benaja (1 Kron. 11:25)

Lessen uit het leven van Benaja, een van de helden van David (4)

"David stelde hem aan over zijn lijfwacht" (1 Kron. 11:25)

Het moment breekt aan dat de omzwervingen van David voorbij zijn. Dat is het moment waarop hij koning over Israël wordt. Het is tijd om de mannen te belonen die hem hebben geholpen om koning te worden. "Dit waren de hoofden van de helden die David had, die hun positie mét hem verstevigd hadden voor zijn koningschap over heel Israël, om hem overeenkomstig het woord van de HEERE over Israël koning te maken" (1 Kron. 11:10). Onder die mannen is ook Benaja. Tijdens de verwerping van David is hij hem trouw gebleven. Zonder te bibberen is hij de strijd aangegaan met vijanden die een bedreiging voor de samenleving vormden. Het maakte hem niet uit of ze nu op hem afkwamen of dat hij er zelf op af moest gaan. Waar hij gevaar zag, handelde hij onverschrokken. We hebben dat in de vorige afleveringen gezien.

David erkent de indrukwekkende staat van dienst van Benaja en maakt hem tot hoofd van zijn lijfwacht (1 Kron. 11:25). Deze 'promotie' moet voor Benaja een geweldige vreugde zijn geweest. Hij was al zo verknocht aan zijn koning en nu zal hij nog nauwer betrokken worden bij het leven van David. Als hoofd van de lijfwacht zal hij veel overleg met David moeten voeren. David zal hem inlichten over zijn verblijfplaats en zijn dagelijkse bezigheden. David zal hem zeggen waar hij van plan is heen te gaan. Op grond daarvan zal Benaja moeten nagaan waar gevaren dreigen en hoe die omzeild of onschadelijk gemaakt kunnen worden.

Je kunt hierin de volgende les zien. Elke overwinning op het vlees, de duivel of de wereld, wordt door de Heere Jezus beloond met iets van Hemzelf. De kracht om 'nee' zeggen tegen iets dat de duivel of de wereld aanbiedt, vind je alleen in je liefde voor de Heere Jezus. Voor de Heere Jezus is dit bewijs van jouw liefde voor Hem zo belangrijk dat Hij je meer gaat vertellen over Zichzelf. Je gaat steeds meer in de Bijbel ontdekken over de manier waarop Hij denkt en hoe Hij handelt, nu en in de toekomst. Tegelijk geeft Hij je daarmee de verantwoordelijkheid om wat Hij je toevertrouwt, te bewaren en het je niet afhandig te laten maken. Zo zegt Paulus tegen Timotheüs: "Timotheüs, bewaar het [jou] toevertrouwde pand" (1 Tim. 6:20a). Vervolgens is de opdracht dat je je niet inlaat met ongoddelijk gezwets en mensen die de mond vol hebben over hun zogenaamde kennis (1 Tim. 6:20b). Dit tref je aan bij vrijzinnige theologen die met een beroep op de Bijbel de grofste zonden goedpraten en zo talloze mensen misleiden. Een voorbeeld las ik over een predikant die met een beroep op 'alles is geoorloofd' (1 Kor. 10:23) een homoseksuele relatie goedpraat! Alsof dat een relatie is waarin Gods gedachten van liefde tussen man en vrouw ook tot uitdrukking komt. Dit zijn vijanden van de ergste soort! De Heere Jezus wil dat je vasthoudt aan wat je hebt (in dit voorbeeld: het huwelijk zoals Hij het heeft ingesteld), totdat Hij komt (Openb. 3:11).

Als David oud geworden is, krijgt Benaja te maken met een groot gevaar dat zijn koning bedreigt. Het gevaar komt van binnenuit. Een zoon van David, Adonia, wil koning worden, terwijl duidelijk is dat Salomo de rechtmatige opvolger van David is. Deze geschiedenis staat in 1 Koningen 1. Adonia is een knappe jongen en een gewiekste prater. Hij weet ook wie hij in zijn samenzwering kan betrekken en wie hij erbuiten moet houden. Benaja hoeft hij niet te benaderen. Het is hem duidelijk dat hij hem niet onder zijn invloed kan krijgen. Kent jouw omgeving je ook als iemand met karakter? Of ga je nogal snel mee met iemand die 'uitstraling' heeft, die over een zeker 'charisma' beschikt? Ga je af op de manier waarop iemand overkomt, terwijl je niet let op de inhoud? Dan heeft 'Adonia' vat op je gekregen. Je let dan niet meer op de Heere Jezus, die door jou voor 'oud' in de zin van ouderwets wordt versleten. Je zoekt naar nieuwe impulsen om je geloof te beleven. Hoe God het wil hebben, is niet meer zo van belang. 'Beleving', daar gaat het om.

Nu zeg ik niet dat beleving niet belangrijk is. Maar het 'kick'geloof is niet uit God. Daarin staat niet de Heere Jezus centraal, maar de mens en zijn gevoel. Denk er eens over na of je je wel in het juiste gezelschap bevindt. Dat is bij Benaja wel het geval. Hij heeft in de priester Zadok en de profeet Nathan goede kameraden. Ook zij worden niet uitgenodigd. Wie zijn jouw kameraden, aan wie heb jij steun als het erop aankomt? Zijn jouw vrienden geestelijk gezinde mensen die met de Heere Jezus willen leven? Dit driemanschap van priester, profeet en soldaat zorgt ervoor dat het plan van Adonia niet slaagt. Een kind van God is zowel een priester, als een profeet en ook een soldaat. Een andere vraag is of je dat ook in de praktijk bent. Ben jij een priester? Een priester brengt offers. Ieder kind van God is een priester en heeft het voorrecht God te vertellen hoe groot de Heere Jezus is en hoe geweldig Zijn offer. God verlangt ernaar dat je dit doet. En ben je ook een profeet? Dat heeft niet in de eerste plaats te maken met iets over de toekomst zeggen, maar of jij iets over God tot anderen kunt zeggen. Sta je open voor wat God tot jou te zeggen heeft? Dan zul je Gods gedachten kennen over Zijn Zoon en kun je over Hem tot anderen spreken. Die anderen zullen zich dan in Gods tegenwoordigheid voelen en er mogelijk toe komen Hem te erkennen. Je zult ook als een ware Benaja een soldaat zijn die opkomt voor de rechten van de ware Koning.

Benaja, bedankt voor je onwrikbare trouw aan David, ook als hij oud is geworden. Bedankt dat je hebt laten zien hoe je samen met anderen het grote gevaar van een greep naar de troon kunt afwenden.

Gebed: Heere Jezus, geef dat ik er oog voor heb, als het gevaar dreigt dat een ander uw gezag over mijn leven overneemt.

Ger de Koning, oktober 2010

Wil je op dit artikel reageren? Mail dan naar ger.de.koning@gmail.com

272