Breken met het verleden

Breken met het verleden

De bekende zendeling Albert Hoffmann, pionier zendeling op Nieuw-Guinea, vertelde mij eens een verhaal de ik nooit zal vergeten. Ik had tegen hem gezegd: 'Broeder Hoffmann, ik heb zo'n strijd in mijn christen zijn. Het geen kinderspel om Jezus toe te behoren, in een wereld de de duivel dient en de ondergang tegemoet gaat, ook voor een dominee niet."

'Nou zal ik je eens wat vertellen,' begon hij. "Wij hadden op Nieuw-Guinea de gewoonte dat de Papoea's, wanneerzij christen wilden worden, onderricht kregen om Jezus echt te leren kennen. Op een zondag werden ze dan gedoopt. Dar was altijd een groot feest. Ook vele heidenen kwamen dan Maar het beslissende gebeurde altijd de avond ervoor. Dan werd er een groot vuur aangelegd. De dopelingen naderden van alle kanten. In hun armen hadden zij al de voorwerpen van hun afgodendienst: toverattributen, afgodsbeelden, amuletten. En dan liepen zij naar het vuur- en gooiden die tekenen van hun oude leven in de hoog oplaaiende vlam- men. Eens observeerde ik een jonge vrouw. Die liep ook met haar handen vol afgodsbeelden en amuletten op het vuur toe. Maar op het ogenblik, dat zij de spullen erin wilde gooien, kon zij het niet. Zij heeft wellicht gedacht: Daarmee hebben mijn voorvaderen geleefd. Daarmee is mijn hele verleden verbonden. Daar kan ik me toch niet van losmaken! Zij ging terug. Toen schoot er door haar heen: "Maar dan kan ik Jezus niet toebehoren!" Daarop deed zij opnieuw drie stappen naar voren, maar kon er weer niet van scheiden en ging nogmaals terug. Toen ben ik naar haar toegegaan, zo vervolgde zendeling Hoffmann, 'en heb gezegd: "Het valt je te zwaar. Denk er liever nog wat over na. Je kunt je immers voor de volgende doop weer aanmelden." Daarop dacht de jonge vrouw een ogenblik na, deed snel drie stap- pen naar voren, gooide de voorwerpen in het vuur en zakte bewusteloos in elkaar.'

Ik vergeet nooit hoe zendeling Hoffmann tenslotte tegen mij zei: 'Ik geloof dat alleen wie een werkelijke bekering heeft meegemaakt, de schok van deze vrouw begrijpt."

Vrienden, het is slechts één stap naar de ark! Uit het le- vensgevaar - in de armen van Jezus. Maar die stap is geen kinderspel. Hij betekent dat je breekt met je hele verleden. Maar voor minder gaat het niet!

Uit: Jezus onze bestemming, Wilhelm Busch 

273