De antieke viool

De antieke viool

Het was een drukke dag geweest op de veiling en de veilingmeester bedenkt zich dat het nauwelijks de moeite zal lonen om het laatste stuk van die dag, een oude, gehavende viool, te veilen. ‘Het is het laatste artikel’ denkt hij, ‘laten we het toch maar verkopen, dan zijn we daarna klaar en kunnen we naar huis’.

Hij houdt de viool omhoog en roept: “Eén tientje! Wie biedt één tientje? Niemand? Biedt iemand zeven euro vijftig voor deze viool? Wie biedt euro voor deze antieke viool? Wie wil voor een spotprijsje een echte viool?”

Op dat moment loopt een oude man met lang grijs haar noor voren. Zonder iets te zeggen pakt hij de viool aan van de veilingmeester en veegt het stof eraf. Daarna stemt hij de snaren. De veilingmeester staat verbaasd te kijken; het publiek is stil geworden. Nu neemt de oude man de viool, plaatst hem onder de kin en heft de strijkstok. Dan vullen plotseling prachtige warme klanken de veilinghal met hemelse muziek. Iedereen luistert ademloos tot aan de laatste klanken.

Nadat de oude man het muziekstuk heeft voltooid schraapt de veilingmeester zijn keel en hervat de veiling. ‘Duizend euro! Wie biedt duizend Euro? Dank u mevrouw! Wie biedt tweeduizend Euro voor deze prachtige viool?”

Een man op de voorste rij staat op en vraagt de veilingmeester: “Vanwaar die verandering? Eerst zo goedkoop en nu zo duur? Ik begrijp het niet!” De veilingmeester ziet hem aan en antwoordt met een glimlach: “het was de hand van de meester die hem had gemaakt, meneer”.

Er zijn mensen wiens leven ontstemd is. Ze zijn gebutst en beschadigd door zonden en zorgen. In de ogen van anderen zijn ze misschien waardeloos, zoals die oude viool eerst was. maar dan komt de Heelmaker, de Heer Jezus. Hij maakt de zondaar schoon en stemt alle valse noten.

De wereld, die de waarde van een ziel niet ziet, begrijpt niets van de verandering die heeft plaatsgevonden. Het was de hand van de Meester!

Ben jij al opnieuw gestemd?

273