Een doofstom kind, tevreden met zijn deel

Een doofstom kind, tevreden met zijn deel

In Engeland, in Londen, bezocht een predikant een inrichting voor doofstomme kinderen. Hij wilde weten of er nog enige kennis des Heeren in die kinderen was. Daar stond een kleine jongen. Toen schreef die leraar op een bord: 'Wie heeft de wereld geschapen?' Het kind nam het krijtje en schreef onder de vraag: 'In den beginne schiep God de hemel en de aarde.' De leraar ging verder en schreef op: 'Waartoe kwam de Heere Jezus in de wereld?' Het kind nam het krijtje en schreef: 'Dit is een getrouw woord en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken.' Toen schreef de leraar zijn derde vraag op: 'Waarom ben jij doofstom geboren, terwijl ik kan horen en spreken?' Daar stond nog een man bij en deze zei later: "Nooit zal ik vergeten die blik van dát kind. Een blik van heilige rust en getrooste wanhoop, blonk op het gelaat van dat jongske, toen hij het krijtje nam en opschreef: 'Ja, Vader, want alzo is geweest het welbehagen voor U'".

273