Een vriendelijk woord

Een vriendelijk woord

Leo Tolstoj, de grote Russische schrijver, vertelde hoe hij eens over straat liep en een bedelaar passeerde. Hij groef in zijn zak op zoek naar een muntstuk, maar die was leeg.

Tolstoj boog zich naar de bedelaar over en zei: ‘Het spijt me, mijn broeder, maar ik heb niets voor je.’ De bedelaar begon te stralen en zei: ‘Je hebt me meer gegeven dan ik vroeg. Je hebt me je broeder genoemd.’

Een vriendelijk woord heeft weinig impact in de levens van mensen die zich geliefd weten. Maar in de levens van hen die emotioneel straatarm zijn, is een vriendelijk woord een hoogtepunt.

273