Gegrepen door Jezus

Gegrepen door Jezus

Gegrepen door Jezus

Jezus is een heilig raadsel. Een levend mysterie. Een geheim. Hij werd hulpeloos geboren terwijl Hij toch almachtig was, tijdelijk en toch eeuwig, menselijk en toch goddelijk. Hij groeide op en werd een timmerman die ongetemd zachtmoedig was, onopvallend luidruchtig, razend geduldig, nederig trots. Hij bracht vrede maar ook het zwaard, duidelijkheid maar ook verwarring, oordeel maar ook vrijspraak.

Jezus zag er te gewoon uit om verdacht te lijken. Hij viel niet op in de menigte. Judas moest Hem zelfs aanwijzen voor de soldaten, zodat ze wis ten wie ze moesten arresteren. Hij werd snel vergeten, maar toch is Hij de gedenkwaardigste en invloedrijkste man in de wereldgeschiedenis.

Hij sprak in de raadsels van een mysticus, maar met de autoriteit van God. Hij was nederig en tegelijkertijd vrijpostig, sprak met vriendelijke stem en was tegelijkertijd vurig, was vol van verdriet maar ook van vreug de. Niemand is ooit meer gedwee geweest. Niemand is ooit moediger geweest,

Jezus, de echte Jezus, is wereldschokkend. Hij zal je ziel kalmeren maar je geest met een vloedgolf van waarheid overspoelen. Zodra je gaat proberen Hem door te krijgen en Hem met je verstand te vangen, kom je om in het mysterie van deze Persoon.

Hij is de majestueuze, mysterieuze Jezus. Heiligheid verpakt in menselijkheid. Als je Hem probeert aan te sporen, spoort Hij jou aan. En als je Hem eindelijk face-to-face ontmoet, doet Hij je wereld schudden op haar grond vesten. Keiharde criminelen vielen op hun knieƫn, bedekten hun ogen, trilden en huilden aan zijn voeten. Dat is wat er gebeurt als een tipje van de sluier op wordt gelicht en je uiteindelijk een glimp van zijn ontzagwekkende, onweerstaanbare, luisterrijke, zielsverterende liefde opvangt.

Theologie is de grootste dreiging voor geestelijke pelgrims als het een spelletje wordt om God in kaart te brengen en als het jou in de weg gaat staat je door God in kaart te laten brengen.

Als je het mysterie van Jezus van het christendom probeert te scheiden, blijf je zitten met een nieuwe religie en nog geen interessante ook. Mysterie is de kern van dit verhaal.

Als Jezus ons oproept om te geloven, roept Hij ons op om op te staan en niet om terug te vallen in ons comfortabele wereldje waarin we op onze eigen verstandige mening kunnen vertrouwen. Hij roept ons tot een radicale toewijding en niet tot het praktiseren van religie.

God gaf ons geen leerstuk om uit ons hoofd te leren of een religie om uit te leven of een filosofie om over te debatteren. Hij zond ons een Broeder om van te houden, een Man om op te vertrouwen, een Dienstknecht om te dienen en een Mysterie om te omhelzen. Binnen het mysterie van Jezus onderwijst al wat dwaas is het wijze, al wat zwak is overwint het sterke en de dood zelf wordt verzwolgen door het leven. Hier gaan waarheid en mysterie hand in hand en ze dompelen hongerige zielen in hun zee onder. Om het verhaal van Kerst (menswording van Jezus) binnen te gaan, moet je door de poort van mysterie.

Door de persoon van Jezus.

Uit: Gegrepen door het mysterie, Steven James

273