Begin de dag met God

Begin de dag met God

Onze dagen gaan vaak verkeerd, omdat we ze niet op de juiste manier beginnen. De wereld, het eigen vlees en de duivel proberen onze tijd in te nemen. We kunnen er echter niet op hopen dat de dag zonder richtingaanwijzing goed zal gaan. Ik zou graag wat eenvoudige aanwijzingen willen aandragen, die voor heel wat mensen in het land tot zegen zijn geweest. Als je mijn aanwijzingen misschien een klein beetje wilt aanpassen of veranderen, ben je daar natuurlijk vrij in. Verander echter de principes niet. Die zijn als volgt:

Voordat ik van mijn bed opsta, begin ik met een eenvoudig gebed. Ten eerste dank ik God voor de nachtrust die ik van Hem ontvangen heb. Denk aan het feit dat heel veel mensen niet eens een bed hebben om op te gaan liggen. In Calcutta (India) zijn zo'n tweehonderdduizend mensen die geen plaats hebben wat ze hun thuis kunnen noemen. Ze leven en sterven op de straten! Jij hebt op een bed geslapen. Dank God hiervoor.

Het tweede dat ik doe, is de nieuwe dag aan de Heere opdragen. Als een geloofsdaad geef ik op een bewuste manier de dag in Gods handen. De Bijbel zegt dat mijn tijden in de handen van de Heere zijn (Ps. 31:15). Ik wil dat Hij mijn hele dag in Zijn handen zal nemen.

Het volgende dat ik doe, is het gebed bidden wat staat in Psalm 119:133: "Maak mijn voetstappen vast in Uw Woord, en laat geen ongerechtigheid over mij heersen." Spreuken 20:24 zegt dat onze gangen van de Heere zijn. Jeremia 10:23 zegt: "Ik weet, o HEERE! dat bij den mens zijn weg niet is; het is niet bij een man, die wandelt, dat hij zijn gang richte." Als ik dit gebed bid, dan doe ik dat op een weloverwogen manier en vanaf het moment dat ik bid, geloof ik dat God zal doen wat ik Hem gevraagd heb om te doen. Terwijl ik weet dat ik met Jezus Christus gekruisigd ben (Gal. 2:20; 5:24), weet ik ook dat het vlees van tijd tot tijd erg sterk is en neem ik de overwinning niet als vanzelfsprekendheid. Ik bid dat God het niet zal toelaten dat ook maar één zonde die dag over mij zal heersen. Als je een dokter zou vragen hoe lang je in het ziekenhuis moet blijven, zal hij vaak zeggen: "één dag tegelijk". Het zou goed zijn als iedere christen zou inzien dat hij zijn leven één dag tegelijk in en met God moet leven. Micha 7:19 zegt dat de Heere onze ongerechtigheden wil bedwingen. Ik ben blij dat Hij het doet, want ik kan het niet. In Jesaja 1:25 wordt een geweldige gedachte weergegeven: "En Ik zal Mijn hand tegen u keren, en Ik zal uw schuim op het allerreinste afzuiveren, en Ik zal al uw tin wegnemen." Ik wil dat God dit voor mij doet en Hij zal dat doen als ik daarom vraag en Hem vertrouw.

Het laatste dat ik in dit gebed doe, is God vragen om mij te vervullen met de Heilige Geest. Herinner de uitspraak van een opwekkingsprediker: "We zijn lekkende vaten en we moeten altijd onder de Fontein blijven staan." Daarop zeg ik "Amen". Als ik de Heere vraag om de vervulling met de Heilige Geest, dan doe ik (natuurlijk) afstand van alle rechten om mijn leven zelf te controleren desbetreffende dag. Dit eenvoudige gebed dat ik voorgesteld heb, zal hoogstens vijf minuten van je tijd vragen. Maar als het op de juiste manier gedaan wordt, zal het je een dagelijkse zegening brengen. Dit is natuurlijk niet mijn volledige 'programma' voor mijn stille tijd, maar een eenvoudige manier om de dag met de Heere God te beginnen. Een woord van waarschuwing is hier misschien op zijn plek. Je kunt ondervinden dat je gedachten gaan dwalen als je dit gebed gaat bidden. Het is noodzakelijk dat je echt in gemeenschap bent met de Heere voordat je begint. Dit kan een paar minuten in beslag nemen en betekent een worsteling, maar het is absoluut belangrijk. Als je doorgaat met deze gebedshouding, zul je ontdekken dat het makkelijker wordt naarmate de tijd vordert om in de juiste geest van geloof te komen als je begint. Mag God je rijkelijk zegenen als je dit gebied gaat ontdekken. Voor anderen en voor mij is dit gebed tot grote zegen en echte hulp geweest. Ik bid dat het ook voor jou zo is.

266