Waar God op let tijdens het gebed

Waar God op let tijdens het gebed

God let niet op de mooie woordkeus van je gebeden; ook niet op de prachtige vorm waarin je ze giet; evenmin op de perfecte indeling ervan; noch op de logica die erin doorklinkt of op de methodiek die eruit spreekt, maar op de ernst en oprechtheid waarmee ze uitgesproken zijn.

266