Het is gevaarlijk om de meerderheid te volgen

Het is gevaarlijk om de meerderheid te volgen

In Numeri 13 vinden we de Israëlieten te Kades Barnea aan de grens van Kanaäan - het land dat God hen beloofd had. Het was nu twee jaar nadat ze Egypte verlaten hadden (Deut. 2:14) en God zei hen om binnen te gaan en het land in bezit te nemen. De Israëlieten stuurden twaalf verspieders het land in om verslag uit te brengen. Alle twaalf kwamen ze terug en bevestigden dat het land inderdaad een heerlijk land was. Tien van hen zeiden echter: "Maar er zijn enorme reuzen en we kunnen hen niet overwinnen." Maar twee van hen - Kaleb en Jozua - antwoordden: "De Heere zal ons helpen om die grote reuzen te overwinnen." Maar de 600.000 Israelieten luisterden naar de meerderheid. Wat leren we hieruit? Allereerst, dat het gevaarlijk is om de meerderheid te volgen - omdat de meerderheid het altijd mis heeft. "De weg om tot het leven in te gaan is smal en zeer weinigen vinden haar," zei Jezus. De meerderheid gaat nog steeds op de brede weg naar de vernietiging. Dus als u de meerderheid volgt kunt u er zeker van zijn dat u zich samen met hen op de brede weg bevindt, richting de vernietiging. Denk nooit dat een grote gemeente een geestelijke gemeente is. Jezus gemeente telde slechts 11 leden. Als tien leiders het ene zeggen en twee leiders zeggen precies het tegenovergestelde, wiens zijde zult u dan kiezen? God was aan de kant van de twee hier - Jozua en Kaleb. Ongeloof en satan stonden aan de kant van de andere tien. Maar de dwaze Israëlieten volgden de meerderheid - en dat was de reden waarom ze de komende 38 jaren in de wildernis moesten zwerven. Ze hadden niet de onderscheiding om te zien aan wiens kant God stond! God en één persoon zijn altijd in de meerderheid - en dat is waar ik altijd wil staan. We zien in Exodus 32 dat God aan de kant stond van slechts één man, Mozes, toen alle Israëlieten het gouden kalf aanbaden. Maar van alle twaalf stammen, herkende alleen de stam van Levi dat. En nu God aan de kant stond van Jozua en Kaleb, kon zelfs de stam van Levi dat niet herkennen! Dit alles bevat lessen voor ons vandaag. Het christendom in het algemeen is vol van compromissen en wereldgelijkvormigheid. Hier en daar, roept God een paar mensen die staan voor de waarheid van Gods Woord, zonder enig compromis. Als u onderscheidingsvermogen heeft, zult u erkennen dat God met die paar mensen is en zult u bij hen staan tegenover de meerderheid. U komt samen met hen het beloofde land binnen. Hoe herkent u de man met wie God is? Hij spreekt de taal van het geloof. Jozua en Kaleb spraken de taal van het geloof: "We kunnen overwinnen." We kunnen winnen van de reuzen van woede, seksuele lust, jaloezie, roddelen, enz. Wij kunnen satan overwinnen. God zal hem onder onze voeten verpletteren. Dat is de taal van de man met wie God is. De man met wie God niet is zegt: "We moeten de Bijbel niet zo letterlijk nemen. Immers, we zijn ook maar mensen. Wij zullen verslagen worden tot aan het einde van ons leven. Je moet de menselijke psychologie te begrijpen". Ik zeg u: er is niets waar ik minder om geef dan deze menselijke psychologie. Ik geloof in God's Woord". Veel christenen dwalen vandaag de dag precies zoals de Israëlieten destijds - vanwege menselijke redenering. God heeft deze dingen verborgen gehouden voor de slimme en de intelligente mensen, doch aan kinderkens geopenbaard. Als u uw menselijk redeneren, uw slimheid en uw intelligentie gebruikt om de Bijbel te bestuderen, kan ik u garanderen dat u een dwaalspoor op zult gaan. U heeft de openbaring van de Heilige Geest nodig. Dat is waarom Jezus aan vissers vroeg om Zijn discipelen te zijn; en niet professoren zoals Gamaliël en zijn studenten. Later koos Hij één van zijn studenten - Paulus. Maar de Heere leidde hem drie jaar in de woestijn, om al zijn trots tot niets te brengen, voordat Paulus openbaring kon krijgen.

264