Hongeren en dorsten naar meer van God

Hongeren en dorsten naar meer van God

Voordat God Jakob ten volle zegende, testte Hij hoe ernstig Jakob het meende. Hij zei tegen hem: ‘Laat Mij gaan’, waardoor Hij Jakob toetste of hij tevreden was met wat hij gekregen had of dat hij naar meer verlangde. Het was net zoals Elia Elisa testte aan het eind van zijn leven. Elia zei telkens weer: ‘Laat mij gaan’, maar Elisa weigerde achter te blijven, en zo kreeg hij een dubbel deel van Elia’s geest (2 Kon. 2). Ook Jezus toetste op dezelfde wijze de twee Emmaüsgangers in Lucas 24:15-31. Toen ze bij hun huis aankwamen, deed Jezus alsof Hij verder wilde gaan. Maar de twee discipelen wilden Hem niet laten gaan, en het gevolg was dat ze een zegen ontvingen. God test ons ook. Hij kan nooit een mens zegenen als die mens zich niet volledig uitstrekt naar het beste van God. We moeten hongeren en dorsten zoals Jakob en zeggen: ‘Heere, er is meer in het christenleven dan ik tot nu toe ervaren heb. Ik ben niet tevreden. Ik wil Uw hele volheid, wat het ook kost.’ Als wij op dat punt aangeland zijn, is het maar een klein stapje naar de volle zegen van God.

Zac Poonen uit India

Website: www.cfcindia.com

264