De glorie van een ware dienaar van God

De glorie van een ware dienaar van God

"Zie, Mijn Knecht, Die Ik ondersteun" (Jesaja 42:1). Een ware dienaar van God is iemand die bevestigd is door God, niet door geld, een organisatie of een menselijke autoriteit. De Heere alleen is Degene op wie wij te allen tijde moeten vertrouwen. Mensen kunnen ons geschenken geven, maar we mogen nooit afhankelijk zijn van mensen of geld. Het woord "steun" verwijst naar onze afhankelijkheid van God. We moeten ons alleen richten op de Heere. Juist wanneer we ons hulpeloos voelen, zal God Zijn Geest over ons uitstorten. "Hij zal niet schreeuwen, noch Zijn stem verheffen, noch Zijn stem op straat horen laten..." (Jesaja 42:2,3) Dit wordt aangehaald in Mattheüs 12:18-20 als verwijzing naar Jezus, waar staat: "Hij zal niet twisten, noch roepen, noch zal er iemand Zijn stem op straat horen. Het gekrookte riet zal Hij niet verbreken." Dit betekent dat de Heere nooit iemand zal ontmoedigen die zijn leven in puin heeft gemaakt, maar Hij zal hen bemoedigen en genezen. De Heere zal de zwakke vlam van een kaars niet uitblazen; in plaats daarvan zal Hij het vuur juist aanwakkeren. God is geïnteresseerd in het helpen van zwakke gelovigen die gefaald hebben. Hij wil mensen bemoedigen die ontmoedigd en terneergeslagen zijn en hun geest vernieuwen.

Een ware dienaar van de Heere zal altijd een soortgelijke bediening zoeken, van bemoediging en vernieuwing van de geest van degenen die depressief, ontmoedigd, hopeloos en moe zijn van het leven. Laten we allemaal zo'n bediening zoeken, want overal zijn mensen die dit nodig hebben.

In Jesaja 42:5-8 vertelt de Heere ons: "Ik, de HEERE, heb U geroepen in gerechtigheid, om de gebondene uit te voeren uit de gevangenis, en uit het gevangenhuis, die in duisternis zitten." Dit is een geweldige bediening. Maar onthoud altijd één ding: de Heere zegt: "Ik zal nooit Mijn eer aan een ander geven" (Jesaja 42:8). We moeten nooit eer voor onszelf nemen in onze bediening. Het is een zeer ernstige zonde om de eer of glorie voor onszelf op te eisen. Het is erger dan het stelen van geld. God moge u zegenen, uw bediening machtig gebruiken, maar Hij zal Zijn eer of glorie nooit aan iemand anders geven. Zodra u begint met het aanraken van de glorie van God, zult u uzelf vernietigen, zoals vele dienaren van de Heere vernietigd zijn. Als u uzelf begint te promoten voor mensen, en hen naar uzelf toe trekt in plaats van naar de Heere, en de eer claimt voor datgene wat God heeft gedaan, begeeft u zich op een zeer gevaarlijk terrein. Dit is hoe duizenden de zalving van God over hun leven hebben verloren.

In Jesaja 42:19,20 staat: "Wie is er blind dan Mijn knecht, en doof, gelijk Mijn bode, Die Ik zend? Wie is blind, gelijk de volmaakte, en blind, gelijk de dienaar des HEEREN?" Dit lijkt een raadselachtig vers, vooral omdat het duidelijk verwijst naar Jezus (zoals we kunnen zien in Jesaja 42:1). Wat betekent dit? Het betekent dat een ware dienaar van God blind en doof zal zijn voor veel dingen die hij om zich heen hoort en ziet. Hij kan veel dingen waarnemen, maar hij zal er geen aandacht aan besteden. (Jesaja 42:20). Hij zal niet rondlopen om zonde in anderen op te sporen. Hij zal niet luisteren naar mensen om hen te betrappen op iets wat ze zeggen. De Farizeeën deden dat wel - altijd op de loer om Jezus te betrappen op iets wat Hij zei om Hem te kunnen beschuldigen. Helaas gedragen veel christenen zich ook zo - altijd klaar om anderen te beschuldigen van wat ze gezegd hebben, vaak uit jaloezie voor hun bediening. Wees niet zoals zij. Wees doof en blind voor veel dingen die je hoort en ziet om je heen. Hoorde je dat iemand je onterecht beschuldigde? Als je doof was, zou je het niet gehoord hebben. Wees dan doof! Is het niet goed voor een dienaar van de Heere om "blind" te worden voor verleidelijke situaties? Je hebt ogen, maar je kijkt niet. Je bent "blind"! Je hebt oren, maar je luistert niet! Omdat je niet oordeelt op basis van wat je ogen zien of wat je oren horen. Zo heeft Jezus geleefd en zo moeten ook wij leven. (Jesaja 11:3).

265