De invloed van één mens

De invloed van één mens

"Ik zocht nu een man uit hen, die de muur mocht toemuren, en voor Mijn aangezicht in de bres staan voor het land... maar Ik vond niemand" (Ez. 22:30)

God heeft vele taken te verwezenlijken in deze wereld, en ze zijn niet allemaal van gelijk belang. Voor de onbelangrijke taken kan Hij iedereen gebruiken. Maar voor taken van groter belang zal niet iedereen geschikt zijn. Voor deze taken moet God een mens hebben die beproefd is door vele beproevingen. En wanneer zo'n mens niet beschikbaar is, dan zal Hij wachten totdat deze wel beschikbaar ZAL zijn.

God doet Zijn werk niet met de beste persoon die beschikbaar is, zoals mensen dat doen. Wij gebruiken een lucifer om vuur aan te steken. Daarna gooien we de lucifer weg, omdat het geen verdere waarde voor ons heeft. Er zijn sommige mensen die God op deze manier gebruikt. Hij zet hen opzij nadat Hij hen heeft gebruikt, omdat zij van geen verdere waarde voor Hem zijn. Daarom zouden wij nooit enkel moeten verlangen om door God gebruikt te worden, maar wij zouden moeten zoeken om waardevol voor Hem te zijn.

"Doch in een groot huis zijn niet alleen gouden en zilveren vaten, maar ook houten en aarden vaten; en sommige ter ere, maar sommige ter onere. Indien dan iemand zichzelf van deze reinigt, die zal een vat zijn ter ere, geheiligd en bekwaam tot gebruik des HEEREN, tot alle goed werk toebereid" (2 Tim. 2:20,21)

Een mens mag vaten van verschillende materialen in zijn werk gebruiken, maar hij zal de gouden en zilveren vaten kostbaarder achten dan de houten vaten en de aarden potten. Op dezelfde manier zullen allen die wederom geboren zijn voor God gelijk zijn, maar niet ieder kind van God zal even geschikt zijn voor Hem in Zijn werk. Hoewel er geen partijdigheid is bij God, zal toch niet ieder vat geheiligd en bruikbaar zijn voor Hem. God beloont slechts zeer weinigen, omdat alleen zij Zijn wil en Zijn glorie met hun ganse hart zoeken. Daarom moeten wij onszelf gedurig reinigen van "alle besmetting des vleses en des geestes" (met andere woorden, van alles wat in tegenstelling is met Christus in ons), willen wij waardevolle vaten zijn voor God. (2 Kor. 7:1)

Zodra een mens een waardevol vat voor God wordt, zal God grotelijks op hem bouwen voor Zijn werk. Als zo'n mens God zal begeven, zal Zijn werk voor een tijd rusten, totdat Hij een ander vindt die Hij kan gebruiken. In de geschiedenis van de wereld, van Israël en van de kerk, zien wij een aantal voorbeelden van hoe God, in bepaalde situaties, vaak vertrouwt heeft op slechts Eén mens om Zijn doeleinden te verwezenlijken. Maar één mens met God is altijd een meerderheid.

Zac Poonen

265