Een boodschap aan de wereld

Een boodschap aan de wereld

De kracht van de opwekking in Zuid-Wales is niet van mensen, maar van God. Hij is ons nabij geweest en heeft ons de weg gewezen. Er is geen vraag van geloof of van dogma / Het gaat in deze beweging niet om dogma’s of om geloofsvragen. Het werk dat wordt gedaan heeft de steun van, ik geloof, alle christenen en christelijke kerken in ons land. Ik heb enkel gepreekt het geloof van Jezus Christus, zoals ik het zelf ervaren heb. God heeft “me blij gemaakt” and ik wijs anderen de grote vreugde van het dienen van Hem aan. Een vreugde zo groot en wonderlijk dat ik nooit in staat zal zijn om dit in zijn compleetheid uit te drukken. We leren geen sektarisch leerstuk of dogma, alleen het wonder van de schoonheid van de liefde van Christus; de liefde van mensen voor Hem and de liefde van mensen voor mensen. Aan mij is gevraagd welke methode ik gebruik. Ik heb er geen. Ik bereid me nooit voor over wat ik zal gaan spreken. Ik laat dat aan Hem over. Ik ben niet de bron van deze opwekking. Ik ben slechts een middel in datgene wat uitgroeit tot een menigte. Ik ben geen mensen harten en mensen levens aan het veranderen; niet ik, maar “God werkt in mij”. Ik heb het hoogste geluk van Christen zijn gevonden, dat is wat ik geloof. Ik verlang er naar om mijn leven te geven, om alles aan Hem te geven, en anderen hierin te helpen om hetzelfde te vinden. Velen hebben deze weg gevonden, Gode zij dank, en velen zullen het vinden door hen. Dit is het werk zoals Hij het me aangewezen heeft. In een nacht kwam Zijn Geest op mij, en op mn knieën vroeg ik Hem of Hij me de weg wilde wijzen. Vijf maanden later was ik gedoopt met Zijn geest. Hij heeft me geleid zoals Hij allen wil leiden die, bewust zijnde van eigen menselijke zwakheid, leunen op Hem, zoals kinderen op hun vader. Ik weet dat het werk dat door mij gedaan is, niet te wijten is aan menselijke vermogens die ik bezit. Het is Zijn werk en tot Zijn eer. Ik wist niet en bad er ook niet voor dat Hij mij deze weg zou leiden. Ik ben blij om terug te zien op de weg die ik gegaan ben en Hij zal mij verder leiden. Ik verlang niets anders dan in staat te zijn om door te gaan met dit werk. De Heere is mijn Herder. En daarom vrees ik niet. Alle dingen die noodzakelijk zijn, daar heeft Hij in voorzien, en daar zal Hij in voorzien. Ik wens geen persoonlijke navolging, alleen maar de wereld voor Christus. Sommige dingen die er gezegd worden over onze diensten, en over mij zijn niet waar. Maar Gods waarheid wordt niet aangetast door deze misstanden, dus daarom hebben we er weinig hinder van. Ik geloof daarnaast dat Hij, degene die hebben geschreven over de opwekking, in hun harten heeft gegeven wat ze moesten zeggen, en met deze bladen velen hebben bereikt, die we niet persoonlijk hebben bereikt. Ik geloof dat de wereld vlak voor een grote religieuze opwekking staat, en ik bid dagelijks dat ik gebruikt mag worden om ons hier te brengen. Ik smeek al degene die Christus belijden om Hem vandaag op hun knieën te vallen, of Hij werk voor hen heeft. Hij wil hen allen leiden zoals Hij ons leidt. Hij wil van hen rookpilaren maken voor de dag en vuurpilaren voor de nacht, om alle mensen naar Hem toe te leiden. Wonderlijke dingen zijn er gebeurd in Wales in een paar weken tijd, maar dit is slechts het begin. De wereld zal worden geregeerd door Zijn Geest, als bij een voortsnellende, machtige wind. Velen, die nu stille christenen zijn, negatieve christenen, christenen voor wie het zelf weinig inhoudt en voor anderen niets, zullen leiden in deze beweging. Zoekende, aarzelende, halfhartige christenen zullen een groot Licht zien en zullen dit licht reflecteren aan duizenden die in totale duisternis zijn. De hele wereld zal Zijn boodschap van vrede en goedwilligheid t.o.v. mensen horen en gehoorzamen en gezegend worden. Duizenden en duizenden zullen meer uitvoeren als dat wij gedaan hebben, als God hen er de kracht voor geeft. Dit is mijn vurigste vertrouwen: dat de kerken zullen leren de grote les van het gehoorzamen van de stem van de Heilige Geest. Gehoorzaamheid! Gehoorzaamheid!! Gehoorzaamheid!!! © 2008 – Vertaling H. Bassie – Copyright Stichting Heart Cry. Informatie: www.heartcry.nl
Houdt u van lezen? We hebben een webshop vol goede boeken!
 • $Array.title
  Basislessen Geestelijke Groei
  Auteur:Evangelist Arjan Baan
  Prijs:€ 14,95
 • $Array.title
  Gevaarlijke roeping
  Auteur:Paul David Tripp
  Prijs:€ 14,95
Webshop
265