Een boodschap aan de wereld

Een boodschap aan de wereld

De kracht van de opwekking in Zuid-Wales is niet van mensen, maar van God. Hij is ons nabij geweest en heeft ons de weg gewezen. In deze beweging gaat het niet om dogma's of geloofsvragen. Het werk dat wordt gedaan heeft de steun van, naar mijn overtuiging, alle christenen en christelijke kerken in ons land. Mijn prediking draait enkel om het geloof van Jezus Christus, zoals ik het zelf heb ervaren. God heeft me verheugd en ik wijs anderen op de grote vreugde van het dienen van Hem, een vreugde zo groot en wonderlijk dat ik nooit in staat zal zijn om dit in zijn compleetheid uit te drukken.

In onze beweging onderwijzen we geen sektarische leerstukken of dogma's, maar enkel het wonder van de schoonheid van de liefde van Christus; de liefde van mensen voor Hem en de liefde van mensen voor elkaar. Het is mij gevraagd welke methode ik gebruik, maar ik heb er geen. Ik bereid me nooit voor op wat ik zal gaan spreken, ik laat dat aan Hem over. Ik ben niet de bron van deze opwekking, ik ben slechts een middel in datgene wat uitgroeit tot een menigte. Ik verander geen harten en levens van mensen; niet ik, maar "God werkt in mij".

Ik heb het hoogste geluk van het Christen-zijn gevonden, dat is wat ik geloof. Ik verlang ernaar om mijn leven te geven, om alles aan Hem te geven, en anderen hierin te helpen hetzelfde te vinden. Velen hebben deze weg gevonden, God zij dank, en velen zullen het ook vinden door hen. Dit is het werk zoals Hij het mij heeft aangewezen.

In een nacht kwam Zijn Geest over mij, en op mijn knieën vroeg ik Hem om mij de weg te wijzen. Vijf maanden later was ik gedoopt met Zijn Geest. Hij heeft me geleid zoals Hij allen wil leiden die, bewust zijnde van hun eigen menselijke zwakheid, op Hem leunen, zoals kinderen op hun vader. Ik weet dat het werk dat door mij is gedaan, niet te wijten is aan menselijke vermogens die ik bezit. Het is Zijn werk en tot Zijn eer.

Ik wist niet en bad er ook niet voor dat Hij mij deze weg zou leiden. Ik ben blij om terug te kijken op de weg die ik ben gegaan en Hij zal mij verder leiden. Ik verlang niets anders dan in staat te zijn om door te gaan met dit werk. De Heere is mijn Herder. En daarom vrees ik niet. Alle dingen die noodzakelijk zijn, daar heeft Hij in voorzien, en daar zal Hij in voorzien.

Ik wens geen persoonlijke navolging, alleen maar de wereld voor Christus. Sommige dingen die er gezegd worden over onze diensten, en over mij, zijn niet waar. Maar Gods waarheid wordt niet aangetast door deze misstanden, dus daarom hebben we er weinig hinder van. Ik geloof daarnaast dat Hij, degene die hebben geschreven over de opwekking, in hun harten heeft gegeven wat ze moesten zeggen, en met deze bladen hebben zij velen bereikt die we niet persoonlijk hebben bereikt.

Ik geloof dat de wereld vlak voor een grote religieuze opwekking staat, en ik bid dagelijks dat ik gebruikt mag worden om ons hierheen te leiden. Ik smeek iedereen die Christus belijdt om Hem vandaag op hun knieën te vallen en te vragen of Hij werk voor hen heeft. Hij wil hen allen leiden zoals Hij ons leidt. Hij wil van hen vuurpilaren maken voor de dag en rookpilaren voor de nacht, om alle mensen naar Hem toe te leiden.

Wonderlijke dingen zijn er gebeurd in Wales in een paar weken tijd, maar dit is slechts het begin. De wereld zal worden geregeerd door Zijn Geest, als bij een voortsnellende, machtige wind. Velen, die nu stille christenen zijn, negatieve christenen, christenen voor wie het zelf weinig inhoudt en voor anderen niets, zullen leiden in deze beweging. Zoekende, aarzelende, halfhartige christenen zullen een groot Licht zien en dit licht aan duizenden reflecteren die in totale duisternis zijn. De hele wereld zal Zijn boodschap van vrede en goedwilligheid jegens mensen horen en gehoorzamen en gezegend worden.

Duizenden en duizenden zullen meer uitvoeren dan dat wij gedaan hebben, als God hen er de kracht voor geeft. Dit is mijn vurigste vertrouwen: dat de kerken zullen leren de grote les van het gehoorzamen van de stem van de Heilige Geest. Gehoorzaamheid! Gehoorzaamheid!! Gehoorzaamheid!!!

© 2008 - Vertaling H. Bassie - Copyright Stichting Heart Cry. Informatie: www.heartcry.nl

265