Tien afspraken tegen verdeeldheid

Tien afspraken tegen verdeeldheid

Tijdens de grote opwekkingen in het Amerikaanse Northampton, waren Jonathan Edwards en zijn volgelingen zo bang om door verdeeldheid de zegen kwijt te raken, dat ze een aantal afspraken maakten:

1. In al onze gesprekken en in de omgang met onze naasten, zullen wij eerlijk, betrouwbaar en rechtvaardig zijn.

2. Als wij anderen tekort hebben gedaan, zullen we niet rusten voor de zaak is rechtgezet.

3. Wij beloven dat we ons niet zullen inlaten met enige vorm van kwaadsprekerij.

4. Wij zullen ons uiterste best doen om anderen niet te bejegenen in een geest van wraakzucht.

5. Als er een verschil van mening is aangaande iemands rechten, zullen wij ons niet laten leiden door persoonlijke belangen.

6. Wij zullen ons hart niet openstellen voor de werking van vijandschap, kwaadwillendheid of wraakzucht.

7. Als we merken dat we heimelijk wrok koesteren tegen iemand, zullen wij die wraakzucht niet bevredigen maar radicaal verwijderen.

8. Wij zullen geen ruimte geven aan al te familiair gedrag in onze omgang met anderen, of aan ander gedrag dat ook maar losbandigheid in de hand zou kunnen werken.

9. Wij besluiten regelmatig zelfonderzoek te doen, in de wetenschap dat het hart zeer bedrieglijk is.

10. Wij zullen met volharding de wedloop lopen die voor ons ligt, daarbij ons behoud bewerkende met vrezen en beven.

Dit verbond werd gesloten op 16 maart 1742.

265