Doornen

"Doornen en strikken zijn in de weg des verkeerden; die zijn ziel bewaart, zal zich verre van die maken." Spreuken 22:5

Ik kreeg pas een klacht van mijn oude buurvrouw. Ze klaagde over onze heg. Lange takken met scherpe doornen groeiden over het voetpad. Het voetpad was hierdoor voor haar onbegaanbaar en gevaarlijk. Ze durfde er niet meer langs, omdat ze bang was erdoor verwond te raken. Ik heb de heg geknipt met een heggenschaar. Toen was het voetpad weer veilig.

Weet je, jij wordt op jouw levensweg naar de eeuwigheid ook geconfronteerd met allerlei doornen. Doornen die jou laten afwijken van de veilige, smalle weg. Wat zijn die doornen in jouw leven, die jou verhinderen de Heere dagelijks te volgen? Wanneer jij deze doornstruiken niet rigoureus wegsnoeit, zal je verstrikt raken in de strikken van de duivel. Die doornen kunnen strikken worden waar je in gevangen raakt en niet meer uit kunt komen.

Eén van de afschuwelijkste strikken van de duivel in de 21e eeuw is de strik van het pluralisme. Wat is dat? Dat is de opvatting dat we allemaal een verschillende mening mogen hebben, en dat je die mening van elkaar moet accepteren. Misschien hoor je dat ook dikwijls in jouw omgeving. "Ik geloof op mijn manier, en jij op jouw manier; dat moeten we van elkaar respecteren." Of je hoort: "De één gelooft in Mohammed, de ander in Jezus, nog weer een ander in Boeddha, maar uiteindelijk geloven we allemaal in dezelfde God." Dat is pluralisme. Iedereen gelooft op zijn eigen manier en uiteindelijk komen we allemaal in de hemel.

O, dit is een levensgevaarlijke strik van de duivel. Zoals een haas in een strik van de stroper de dood tegemoet gaat, zo zal deze strik van het pluralisme ook voor miljoenen de eeuwige dood betekenen. Bewaar deze waarschuwing in je ziel en houd je verre van deze strik. In Spreuken 14:27 staat: "De vreze des HEEREN is een springader des levens, om af te wijken van de strikken des doods."

We hebben de Springader des levens nodig. Dat is Jezus, Die met doornen gekroond werd om onze zonden. Door Hem alleen te vrezen zullen wij bevrijd worden van de strikken des doods. Bewaar in je ziel: "De weg naar de hemel is: door Jezus alleen, en anders geen!"

Lezen: Handelingen 4:5-12 Evangelist Arjan Baan

290