Spookrijder

Spookrijder

"Een mens die van de weg des verstands afdwaalt, zal in de gemeente der doden rusten." Spreuken 21:16

Jij weet wel wat een spookrijder is. Dat is een automobilist die op een verkeerde weghelft terecht is gekomen en tegen de verkeersstroom inrijdt. Dat is levensgevaarlijk. Als we zo'n spookrijder tegenkomen, proberen we hem met toeteren en het seinen van de autolichten te waarschuwen. Het kan immers zijn dood betekenen wanneer we hem niet op tijd waarschuwen voor het gevaar.

Ik moet jou ook liefdevol waarschuwen, want jij moet eenmaal ook zeker sterven. Er dreigt dus ook gevaar voor jou! Je bent een jongere, die van de 'weg des verstands' afdwaalt. Want onze tekst zegt dat deze dwaalweg leidt naar 'de gemeente der doden', de eeuwige rampzaligheid. Met de doden worden hier bedoeld diegenen die voor eeuwig naar de hel zullen gaan. Wanneer jij eigen wegen blijft gaan, dan zal je eindbestemming de gemeente van de eeuwige verdoemden zijn. Een gezelschap dat eeuwig zal roepen: "Had ik maar, had ik maar". Wat angstaanjagend!

Je vraagt misschien jezelf wel af: "Wie dwaalt er van de weg des verstands af?" Dat zijn onbekeerde, ongelovige jongens en meisjes, die door eigen schuld zich op de doodlopende brede weg begeven; met als eindbestemming de hel.

Maar er is gelukkig ook een andere weg: de smalle weg naar de hemelse heerlijkheid. Dat is de juiste weg, maar ook de enige weg met als einddoel de hemel. Op welke weg wandel jij? De brede of de smalle weg?

Ik weet niet of jij al op de juiste weg zit, maar lieve vriend, vriendin: "Sta toch stil op je levensweg en sla de goede richting in!" Wanneer jij de 'weg des verstands' misloopt, dan loop je de weg van een eeuwig gelukkig leven mis. Er is maar één Weg, en er is geen middenweg. Christus heeft van Zichzelf gezegd: "Ik ben de Weg, de Waarheid en het Leven" (Joh. 14:6). Tweeduizend jaar geleden is Hij gestorven aan het kruis van Golgotha voor de zonden van de gehele wereld (1 Joh. 2:2). Alleen door het geloof in deze gekruisigde Heere Jezus bevinden wij ons op de goede weg. Je bent welkom om zonder tolheffing, zonder voorwaarden deze weg te bewandelen. De Bijbel is een 'wegwijzer' hoe wij de Heere Jezus meer kunnen leren kennen.

Lezen: Mattheüs 6:13-14 Evangelist Arjan Baan

290