10 misverstanden over God

10 misverstanden over God

  1. God is saai Is God saai? Is het saai om een universum - inclusief hemel, aarde, zeeën, dieren en mensen - te maken? Is het saai om een volk uit te kiezen en daarmee de meest mooie en meest verschrikkelijke dingen te beleven? Is het saai om mensen te helpen, om ze te redden van de dood? Is het saai om diezelfde mensen inzicht te geven in de zin van hun bestaan en in de toekomst van hun leven en een intieme relatie met hen aan te gaan? Niks saai. Weet je wat pas saai is? Vanuit je luie tv-stoel, met chipsvingers mompelen dat God saai is. God maakt tenminste wat van het leven. Wie is hier nou saai?
  2. God is weg Heel wat mensen doen oprecht hun best om God te zoeken. Maar het lijkt wel of Hij steeds net verdwijnt als ze bij Hem in de buurt komen. 'God is zeker niet thuis', denken ze dan. Maar in feite zijn vooral degenen die God op aarde vertegenwoordigen (christenen) vaak niet thuis. Als iemand ze nodig heeft, zijn ze druk (met andere dingen, zoals zichzelf). 'Dan is God niet belangrijk genoeg voor ze', denken die mensen dan. Als christenen zich verstoppen, lijkt het wel of God zich verstopt. Maar Hij wil juist gevonden worden. Door jou.
  3. God is stil 'Het gaat slecht met Nederland. Kerken lopen leeg en mensen leven zonder God. Het lijkt wel of God niets meer van Zich laat horen'. Dan wordt het toch hoog tijd met andere oren te gaan luisteren. Juist in Nederland zijn heel veel mensen die (net als vroeger, maar soms op andere manieren) met God leven. Er zijn tienduizenden jongeren die laten weten dat ze God kennen. God spreekt, door Zijn Woord (de Bijbel) en door hen. Je moet ze alleen wel opzoeken (die Woorden en die mensen). Anders blijft het inderdaad stil.
  4. God is wreed 'Als God liefde is, waarom is er dan zoveel ellende op de wereld?' Dit is misschien wel het belangrijkste misverstand over God. Inderdaad, God is liefde. Maar Hij heeft aan mensen verantwoordelijkheid gegeven. Doordat wij God hebben verlaten, leven we in een tranendal, vol verschrikkingen waarvan we de verbanden nooit zullen begrijpen. Bijvoorbeeld: Waarom sterven onschuldige mensen? Waarom zijn er in Bangladesh altijd rampen en in Nederland bijna nooit? Zulke vragen blijven overeind staan. En toch is God liefde. Omdat Hij ons in dit alles Zijn reddende hand aanreikt. Als je die vastgrijpt, ga je beseffen dat God aan alle ellende een eind zal maken ... omdat Hij liefde is.
  5. God is gezellig Dit misverstand leeft vooral onder christenen. Ze hebben van God een soort knuffelbeer gemaakt, een gezellige makker voor de late uurtjes. Dat beeld staat wel heel erg ver bij God vandaan. Natuurlijk, God is liefde, Hij is warmte, Hij geeft nabijheid, Hij geeft kracht. Maar Hij is ook rechtvaardig, toornig, streng en nauwkeurig. Als je die eigenschappen van God uit het oog verliest, zal Hij de titel 'gezellig' nooit overstijgen. En dan zul jij Hem nooit begrijpen.
  6. God is onverschillig Je kunt ook het idee hebben dat God niet om je geeft. Je hoort wel vaak over Zijn liefde en nabijheid, maar ervaart daar nooit iets van. Of je bent om één of andere reden zo beschadigd geraakt, dat je onmogelijk kunt aanvaarden dat God werkelijk bewogen om jou is; dat Hij om je geeft. Woorden van mensen kunnen je hierin niet verder helpen; woorden van God misschien wel. Lees psalm 139 maar eens. Zo is God.
  7. God is klein Een andere groep mensen lijkt nooit last te hebben van die 'onverschilligheid van God'. Dat zijn de gelovigen die God 'helemaal' begrijpen. Hij past precies in hun achterzak. Ze springen met Hem over elke muur, lijken geen tegenslag toe te laten en lopen bovendien met een welgelukzalige glimlach rond. Van buiten lijkt het heel wat. Maar in feite missen die mensen wel heel veel. Ze denken dat ze God begrijpen, maar hun beeld van Hem is veel te beperkt. Als je gaat ontdekken wie God is, valt vooral Zijn grootheid op. Hij is onvoorstelbaar groot, onvoorstelbaar God.
  8. God is selectief 'Jakob heb Ik lief gehad, maar Ezau heb Ik gehaat', zegt God (Rom. 9:13). Is dat niet typisch voor Hem? Als Hij je liefheeft, heb je mazzel, zo niet, dan ben je reddeloos verloren. Dit is echt een groot mysterie in de Bijbel: God lijkt enerzijds iedereen de ruimte te geven om Hem te ontmoeten (vb: Joh. 1:12), en anderzijds een keuze te maken. Toch is het vooral onze wiskundige instelling die tot zo'n tegenstelling leidt. De boodschap van de Bijbel is heel eenvoudig: als je in God gelooft, dan ben je Zijn kind. Achteraf (zoals in Rom. 9:13) zal God de balans opmaken. Voor nu geldt dat God je neemt zoals je bent en je uitnodigt op Hem te vertrouwen. Zonder voorwaarden. Zonder beperkingen.
  9. God is vaag Als je sommige programma's op tv ziet, lijkt God inderdaad een vage macht. Iedere zonderling heeft wel een pot wierook in z'n kamer staan om God mee te verheerlijken, of een boom om tegenaan te praten. En zo houden we elkaar lekker bezig. In werkelijkheid is God volstrekt duidelijk over wie Hij is. Het veruit best verkochte boek aller tijden (de Bijbel) staat daar vol van. En Hij heeft het ook bewezen; door zelf (in Jezus Christus) naar de aarde te komen en de dood te overwinnen. Dat is niet vaag, dat is volstrekt duidelijk.
  10. God is dood Je bent wel een tikje ouderwets als je nog in deze achterhaalde uitspraak van de filosoof Friedrich Nietzsche gelooft. Er is zelfs een grapje over gemaakt: 'Een eeuw geleden zei Nietzsche: God is dood. Nu zegt God: Nietzsche is dood'. God leeft, omdat Jezus leeft. In het Nieuwe Testament is te lezen dat honderden mensen zelf hebben meegemaakt dat Hij de dood overwon. En miljoenen, miljarden mensen hebben er vervolgens van getuigd. Jezus leeft. Laat daarover geen misverstanden bestaan.
268