Is God stil?

Is God stil?

Is God stil?

In elke generatie zijn er mensen geweest die zich af hebben gevraagd of God wel echt bestaat, maar er zijn waarschijnlijk minder mensen geweest die zich hebben afgevraagd of God stil is of niet. Er valt je wat dat aangaat niet zoveel af te vragen. Gods stilte is te echt. Deze planeet wordt wel eens Gods wachtkamer genoemd. In de 400 jaar tussen het Oude en Nieuwe Testament bijvoorbeeld is het 400 jaar stil vanuit de hemel. Doodstil. Er klinkt geen profetenstem. Er is geen visioen, geen openbaring, geen droom. Helemaal niets. 400 jaar stilzwijgen van God. Een lege, witte bladzijde in onze Bijbel. Een gelovige Jood in die tijd zal zich vast en zeker hebben afgevraagd: ‘Waar is God? Heeft Hij Zich teruggetrokken in de hemel? Heeft Hij een punt achter Zijn plannen met Israël gezet, omdat Hij Zijn volk helemaal beu is?’

De profeet Daniël kreeg jaren daarvoor een vergezicht te zien over deze witte bladzijde in onze Bijbel. Het zijn vierhonderd verschrikkelijke jaren geworden voor het volk Israël. De ene tiran na de andere barbaar zat op de troon en liep Israël onder de voet. Velen duizenden Joden zijn gruwelijk afgeslacht. Het ene wereldrijk na het andere heeft het volk overweldigd en onderdrukt. Jeruzalem is talloze keren verwoest. Een zekere Antiochus Epifanus regeerde tijdens de periode van de Grieken. Hij had een gruwelijke hekel aan de Joden en wilde derhalve het Jodendom uitroeien. Hij vernietigde Jeruzalem en doodde in drie dagen tijd veertig duizend Joden. Vervolgens ging hij de heilige tempel binnen en verscheurde de wetboeken. Het absolute dieptepunt was het moment waarop hij een varken offerde op het heilige altaar en de hele tempel besprenkelde met het nat van het kooksel (bouillon). Waar is God? Waarom grijpt Hij niet in?

In deze vierhonderd jaar gebeurde nog een drama. Er kwam een scheuring binnen het Jodendom en er ontstond een tweedeling tussen de Farizeeën en Sadduceeën. ‘Een koninkrijk dat tegen zichzelf verdeeld is, zal niet blijven bestaan.’ Het was in deze tijd dat vele Joden meegingen in de geest van de tijd en seculariseerden. Waar is de machtige God van Israël? Waarom doet Hij niets?

Na vierhonderd jaren was er slechts een heel klein overblijfsel wat God waarachtig diende en ondanks alles uitzag naar de komst van de Messias (Luk. 2:38). Simeon, Anna en nog enkele andere volhouders gaven niet op toen God zweeg. Prachtige voorbeelden van volharding en geloof. Gods stilzwijgen stelt ons telkens weer voor de keuze: geloven of zien. Gods stilzwijgen moeten we nooit verwarren met Zijn afwezigheid. Achter de schermen van de hemel was Hij bezig met een glorieus en heerlijk heilsplan.

Na vierhonderd jaren duisternis werd de donkere bladzijde tussen het Oude en Nieuwe Testament omgeslagen. Op dat moment gingen de gordijnen van de hemel eindelijk open. Een leger engelen stroomde naar buiten en schreeuwde het in totale verbijstering uit: ‘GLORIE AAN GOD IN DE HOOGSTE HEMELEN!’ Na jaren van duisternis en stilzwijgen, kwam de heilige God Zelf naar beneden. Gods heerlijkheid daalde neer in een eenvoudige kribbe. Geen opgeheven vinger, geen gebalde vuist, maar een schreeuw vanuit de voederbak. Waar is God? Zie, hier is uw God! Klein en kwetsbaar. Voor elk mens, elke zondaar bereikbaar.

‘Maar toen de volheid van de tijd gekomen was, zond God Zijn Zoon uit, geboren uit een vrouw, geboren onder de wet’ (Galaten 4:4).

268